O projektu

Nosilec projekta »Kneippovi parki podeželja od Pohorja do Bohorja«, Razvojna agencija Kozjansko, je v partnerstvu z občinami Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče izvedla projekt, ki je sofinanciran iz evropskega kmetijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine (LAS) »Od Pohorja do Bohorja«.
 
Projekt je del Letnega izvedbenega načrta za leto 2009. Je enoleten, poteka od aprila 2009 do aprila 2010. Skupna vrednost projekta znaša 35.940 €, od tega bo do 100 % upravičenih stroškov sofinanciranih iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, iz osi Leader.
 
Namen projekta je spodbujanje uporabe lokalnih virov na inovativen način, to je z razvojem in promocijo kneippovih aktivnih parkov, ki omogočajo izkoristek neokrnjene narave in bogate kulturne dediščine tega območja. Hkrati prispeva k osveščenosti o trajnostnem razvoju podeželskega območja.
 
Motiv za projekt Kneippovi parki od Pohorja do Bohorja izhaja iz skupne lastnosti območja med Pohorjem in Bohorjem, ki je izjemno vodnato, razpolaga z bogastvom naravne in kulturne dediščine, številne razvijajoče se turistične kmetije, na tem območju, razmišljajo o dodatni turistični ponudbi. V termah na območju in v neposredni bližini so obiskovalci in gostje, ki jih zanima zdrav način življenja in preventivne aktivnosti, ki jih podpirajo Kneippova načela. Današnji turisti iščejo dodatne atrakcije za popestritev svojih počitnic.
 
Kneippovi parki pomenijo dodano vrednost za lokalno prebivalstvo, saj pomenijo sprostitev in pobeg od hitrega načina življenja. Nakazujejo dodatne podjetniške priložnosti na podeželju, saj je v ponudbo Kneippovih parkov možno vključiti številne dejavnosti: od zeliščarstva, čebelarstva, ponudbe zdrave prehrane, športne in gibalne animacije, do različnih obrtniških izvajalcev za samo izvedbo parkov kot investicije.
SHIFT + A