Projekti

Na območju Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja« je zaključenih vseh 71 projektov.

Lokalna akcijska skupina LAS »Od Pohorja do Bohorja« je na podlagi delovnih srečanj z aktivnimi predstavniki vseh treh sektorjev (zasebnega, javnega in ekonomskega) pridobila nabor projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije v letu 2008 za območje sedmih občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.

LAS »Od Pohorja do Bohorja« vsako leto objavi javni poziv za izbor in sofinanciranje projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije (LRS) LAS. Do sedaj je bilo objavljenih pet javnih pozivov, in sicer za oddajo projektnih predlogov za izvajanje LRS za leta 2009, 2010, 2011 ter dva za leto 2012.

SHIFT + A