Pristopna izjava LAS

Zainteresirani predstavniki zasebnega (posamezniki, društva ...), ekonomskega (podjetja, registrirane kmetije ...) ali javnega (zavodi ...) sektorja, ki želijo aktivno sodelovati pri uresničevanju zastavljenih ciljev trajnostnega in celovitega razvoja podeželja, se lahko v Lokalno akcijsko skupino »Od Pohorja do Bohorja« vključijo kadarkoli.

 

Zainteresirani predstavnik mora izpolniti pristopno izjavo ter jo posredovati na sedež upravljalca po navadni pošti, faksu ali osebno.

SHIFT + A