Projekti

Do znanja preko izobraževanja – marketing, trženje, pr, računalništvo

Znanje je v sodobnem času dobrina, ki predstavlja primerjalno prednost, od katere sta odvisna položaj in razvoj posameznika, njegove družine, pa tudi skupnosti, v kateri živi. Pomembno ni le to, da znanje imamo, temveč tudi, kakšna je njegova kakovost: koliko je uporabno, trajno in prenosljivo v različne življenjske in delovne okoliščine. Vse to je zajeto v programu izobraževanja, ki ga razvija projekt »Do znanja preko izobraževanja - marketing, trženje, pr, računalništvo«.   Namen ...

Več

Na poti z Guzajem

  Projekt na poti z Guzajem je uspešno zaključen   Prevorski kulturniki in planinci so že pred več kot desetimi leti krenili po Guzajevih sledeh in jo vsako leto nadgrajevali z odkrivanjem krajevnih znamenitosti in oživljanjem takratnih Guzajevih pustolovščin. Koncem letošnjega avgusta pa je Krajevna skupnost Prevorja (KS), kot vodilni projektni partner skupaj s partnerjema KS Planina pri Sevnici in občino Dobje uspešno izpeljala projekt Na poti z Guzajem. Ob zaključku tega ...

Več

Gozdna učna pot Dobrna

V okviru projekta Gozdna učna pot Dobrna se bo zasnovala gozdna učna pot skozi sotesko Drenovec, med jamo Ledenico in Črno kuhinjo pri Šumej, opremljena bo z informacijskimi tablami s predstavitvenimi naravoslovnimi vsebinami na tej gozdni učni poti.   Projekt je namenjenosnovnošolski in srednješolski mladini, krajanom, obiskovalcem Dobrne, turistom, pohodnikom. Cilj projekta je z ureditvijo gozdne učne poti na Dobrni izobraževati in osveščati o gozdu kot življenjskem prostoru ter o ...

Več

Drugi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012

Drugi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012 lahko prenesete v spodnji datoteki.

Več

Ureditev pohodnih poti

  Po obronkih Občine Dobrna – Od Miklavža do Miklavža   V okviru projekta »Ureditev pohodnih poti«  so člani Planinskega društva Dobrna trasirali pohodno pot, ki se imenuje »pot po obronkih Občine Dobrna oziroma Od Miklavža do Miklavža«. Projekt je del Letnega izvedbenega načrta za leto 2008, projektne aktivnosti so potekale od oktobra 2008 do oktobra letos.   V ureditev pohodne poti po obronkih občine je bilo vloženega veliko prostovoljnega dela ...

Več

Vsaka vas seže v deveto mesto – »Vas-mesto«

Namen projekta je izvedba strokovnega srečanja na temo »Kmetija priložnosti in prihodnosti«. Prav tako je predvidena izdaja brošure, ki promovira vse zainteresirane kmetije iz območja LAS, da predstavijo svojo dejavnost. Projekt temelji na vsebinah, ki spodbujajo izboljšanje turistične promocije in predvsem izboljšuje prepoznavnost kmetij s kakršnokoli dodatno dejavnostjo.   Komuniciranje z mediji bo v trajanju projekta skrbno načrtovano. Načrtovane so aktivnosti z lokalnimi, ...

Več

Prvi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012

Prvi Načrt izvedbenih projektov za leto 2012 lahko prenesete v spodnji datoteki.

Več

Dobrote podeželja oživljajo Stari trg

  Na območju občine Slovenske Konjice ni primernega prostora, kjer bi ponudniki imeli možnost ponuditi svoje pridelke in izdelke. Povpraševanje po domačih pridelkih in izdelkih je vedno večje, tako zaradi naraščajoče okoljske osveščenosti kot zavedanja o pomembnosti o zdravem načinu življenja, zato je potreba po tem projektu zelo velika. Glede na to, da današnja delovna mrzlica vedno bolj onemogoča delo na vrtu, bo s tem prodaja na tržnici vedno večja in bo predvsem zaradi kakovostnih ...

Več

Dodajanje vrednosti travniškim sadovnjakom – »Domače jabolko«

Občina Vitanje - občinsko zemljišče pod Štajnhofom Občina Dobrna - kmetija Javornik, Strmec nad Dobrno Občina Zreče - ekološka kmetija Gričnik, Boharina Občina Slovenske Konjice - kmetija Kukovič, Klokočovnik Občina Dobje - ekološka kmetija Čadej, Završe Občina Šentjur - Šolski center Šentjur, ekološko posestvo Občina Oplotnica - kmetija Kunej, Brezje pri Oplotnici   Zasaditev ...

Več

Tržnica Vitanje

  Projekt je že zaključen, tržnica se je v Vitanju vzpostavila, na njej se s svojimi pridelki in izdelki (kruh, pecivo, potice, kislo zelje, kisla repa, rezanci, sir, zelišča, zelenjava ...) vsako soboto predstavljajo predvsem članice Društva kmečkih žena Lipa Vitanje.   Območje občine Vitanje je geografsko gledano ločeno od ostalih krajev, zaradi česar se je med prebivalstvom pojavila potreba po vzpostavitvi ustreznega prostora, kjer bi bilo možno pridobiti lokalne pridelke in ...

Več

Z objektivom na lov - »Foto lov«

Na območju Občine Dobje je že vseskozi pomemben lov in posledično lovski turizem, kajti ravno tuji lovci so pogosto prihajali v te kraje na lov na divjad. Pri dejavnosti lovskega društva prihaja do nesoglasja med poudarjanjem sobivanja med živalmi in človekom ter dvigom etične in moralne zavesti na eni strani ter klasičnim lovom na drugi strani, ki dobiva negativen predznak. Zato se je pojavila potreba po nadgradnji dosedanjega produkta, torej klasičnega lova z naravo skladnejšim oz. vsem ...

Več

Vodovnikova zbirka

  Vodovnikova zbirka v Skomarju sedaj že na ogled   Zaključil se je projekt Vodovnikova zbirka, ki je bil izveden v dveh fazah, projektne aktivnosti so potekale od septembra 2008 do junija 2009. Krajevna skupnost Skomarje je skupaj s projektnimi partnerji, Turistično društvo Skomarje, Martin Mrzdovnik, Kulturno umetniško društvo Skomarje in Občina Zreče uredila Vodovnikovo zbirko v nekdanjem župnišču v Skomarju. V prvi fazi projekta so bila opravljena vsa ureditvena dela, v drugi so ...

Več

Srčkova učna pot

Osnovni namen projekta je ureditev tematsko učne poti, ki bo potekala mimo 13 naravno prepoznavnih (informativnih) točk območja Krajevne skupnosti Zreče. Na območju Občine Zreče so številne naravne in kulturne znamenitosti, ki jih je smiselno ohraniti in pokazati širši javnosti. Povezane v tematsko učno pot bodo predstavljale učni poligon za spremljanje dogodkov v naravi in za razvijanje kulture bivanja v okolju, negovanja odnosa do narave, naravne in kulturne dediščine. Poleg tega ne smemo ...

Več

Izboljšaj svojo lokalno skupnost

V okviru projekta »Izboljšaj svojo lokalno skupnost« smo med sabo povezali mladinska in druga društva, v katerih aktivno delujejo mladi. Uvedli smo redno srečevanje in povezovanje društev, ki se bo nadaljevalo v letu 2010, z rotiranjem po krajevnih skupnostih (med drugim tudi zato, da mladi geografsko spoznajo občino in življenjske pogoje v različnih delih občine). Oblikovali smo mrežo 15 mladinskih promotorjev (mladih, ki so aktivni v lokalnih skupnostih in k aktivni participaciji ...

Več

Najdi svojo pot

Namen projekta je vzpostaviti podporno okolje in model (program) dobre prakse, ki bosta mladim v oporo pri postavljanju in realizaciji lastnih ciljev ter iznajdljivosti na trgu delovne sile.   Projekt je namenjen mladim, ki so na razpotju in v življenjskem obdobju, ko sprejemajo pomembne življenjske in poklicne odločitve. Njegov namen je nuditi mladim podporo in svetovanje pri postavljanju in realizaciji lastnih ciljev in iznajdljivosti na trgu delovne sile. Hkrati pa projekt spodbuja ...

Več

Razvijanje sposobnosti podeželskega prebivalstva za aktivno uporabo interneta

  Uspešno zaključen projekt usposabljanja podeželskega prebivalstva za aktivno uporabo interneta   Razvijanje sposobnosti podeželskega prebivalstva za aktivno uporabo interneta prek podeželskega spletnega portala je projekt, ki prispeva h krepitvi specifične identitete območja, spodbuja prebivalstvo k povezovanju in krepi sposobnost podeželskega prebivalstva za aktivno uporabo interneta. Projekt se je začel izvajati oktobra 2008 in se je zaključil junija 2009. Glavne aktivnosti, ...

Več

Mobilna lokalna tržnica

Zaradi velike odvisnosti od globalnega trga, kar lahko privede do velikih nihanj v dobavi in predvsem v cenah živil, se bo potrebno vedno bolj usmerjati na domačo ponudbo. Namen projekta Mobilna lokalna tržnica je tako na inovativen način vzpostaviti lokalno samooskrbo z živili v praksi. Na ta način se bo ponudnikom omogočila prodaja njihovih pridelkov/izdelkov, povečala konkurenčnost, hkrati pa spodbudil razvoj podeželja.   V I. fazi projekta (od aprila do septembra 2009) bodo izvedene ...

Več

Od Rifnika do Rifnika

Osnovni namen projekta je povezava muzejske zbirke Zakladi Rifnika, ki se nahaja v Zgornjem trgu v Šentjurju (Ulica skladateljev Ipavcev 17) z arheološkim muzejem Rifnik, ki je na prostem (na hribu nad Šentjurjem) in oblikovanje novega integralnega turističnega produkta (ITP) od Rifnika do Rifnika skozi ureditev dostopa, platoja in informativnih tabel za kar najširše ciljne skupine turistov in z doseganjem optimalne funkcionalnosti. Arheološki park Rifnik je dostopen le z osebnimi avtomobili ...

Več

Ureditev tematsko-učne poti Oplotniški vintgar

Na območju občine Oplotnica je bila v preteklosti zelo pomembna lesarska dejavnost, s katero je povezan tudi potok Oplotnica. Potok in z njim vintgar je bil edina oskrbovalna pot z lesom iz pohorskih gozdov in zato je bila ena glavnih dejavnosti tukaj furmanstvo. Namen projekta je ureditev in ohranjanje naravnega območja ob potoku Oplotnica, ki je bilo v preteklosti zelo pomembno za lokalno prebivalstvo, saj mu je predstavljalo pomemben vir dohodka. Na potoku Oplotnica je bilo v preteklosti ...

Več

Dotik spomina

Drugačnost starejšega človeka, ki boleha za duševno boleznijo, se pogosto ustvarja in odraža v predsodkih iz okolja. Ena izmed bolezni starostnikov, ki se je drži specifična stigmatizacija je tudi demenca, ki v nekaterih sredinah spodbuja socialno izolacijo, hkrati pa odnos do oseb z demenco le-te spreminja v drugorazredne državljane, kjer so z napredovanjem bolezni pravice posameznikov sistematično razvrednotene. Demenca je na projektnem območju, predvsem med kmečkim prebivalstvom, še vedno ...

Več

Učne poti po Ponikvi

V okviru projekta se bosta uredili dve učni poti na območju KS Ponikva, to sta kraško vodna učna pot in geografsko zgodovinska učna pot. Glavni cilj projekta je ureditev dveh učnih poti, ki bosta na eni strani ohranili obstoječo naravno in kulturno dediščino ter obenem omogočili izobraževanje o značilnostih lokalnega okolja.   Glavne aktivnosti projekta so izdelava tematskih didaktično-informacijskih tabel, priprava in izdelava zgibanke, izdelava lesenih stojal, postavitev dveh poti ...

Več

Grajska učna pot Žusem

V okviru projekta bo vzpostavljena in urejena sprehajalna pot, ki bo imela izobraževalno osveščevalni namen. Učna pot bo uporabnikom približala naravno dediščino Dobrine, Žamerka in Žusma. V osnovi bo namenjena mladini, njena ureditev pa bo hkrati predstavljala tudi urejeno infrastrukturo za rekreacijo vseh starostnih skupin. Na širšem območju Žusma sicer obstaja že kar nekaj poti, ki so namenjene rekreaciji in so ustrezno označene. Vendar pa te poti same po sebi nimajo posebne dodane ...

Več

Vinogradnikova učna klet

Osnovni namen projekta je ureditev skupnega prostora, t.j. posodobitev obstoječe kleti v Vinogradnikovo učno klet za potrebe izobraževanja in za pridobitev društvenega prostora za Vinogradniško društvo Šentjur in društvo Old timeer Šentjur. Načrtovane aktivnosti zajemajo tehnično-gradbena dela. Klet je bila zgrajena ob gradnji južne železnice l. 1845. Lokacija je zanimiva, nahaja se ob železniški postaji Šentjur ter ima veliko parkirnega prostora, nad kletjo pa se nahaja muzej južne ...

Več

Z znanjem do kruha

Projekt je usmerjen v spodbujanje usposabljanja in izobraževanja, v izvedbo programov usposabljanj z namenom približati ciljnim skupinam programe, jih osvestiti z načinom vseživljenjskega učenja, kot merila kakovosti življenja.  V okviru izvajanja bo dan poudarek na tradicionalnosti, avtohtonosti, predvsem pa motiviranosti za pridobivanje znanj, ki so pot do službe, pot do kruha. Vse aktivnosti v projektu bodo na direkten ali pa posreden simbolični način povezane s kruhom - s poklicem, s ...

Več

Prepletanje niti preteklosti v sedanjosti

V okviru projekta »Prepletanje niti preteklosti v sedanjosti«, ki je potekal od aprila do decembra 2009, je bilo izvedeno evidentiranje oblačil, kulinarike (jedi), tradicionalnih znanj, navad, duhovne kulture, pripovedništva na območju izvajanja projekta, izvedenih je bilo šest srečanj in povezovanj mladih ter starejših o načinu dela nekoč, o izdelovanju oblek, kuhanju starih jedi in šestdnevno spoznavanje kulturne dediščine in izročil (pripovedništvo, prazniki, preživljanje prostega časa, ...

Več

Večjezični informativno-turistični portal o Guzaju

Območje KS Prevorje je posejano z legendami in objekti, ki so vezani na življenje Franca Guzaja, ki je v ljudskem izročilu poznan kot razbojnik Guzaj. Med lokalnim prebivalstvo živi ogromno zgodb, legend in anekdot iz njegovega skrivaškega življenja na tem delu Kozjanskega - kar vse predstavlja neprecenljivo zgodovinsko vrednost za potomce, zato je potrebno ohranjeno gradivo o njegovem življenju v celoti zbrati, urediti in predstaviti širši javnosti na sodoben, inovativen in široko dostopen ...

Več

Učeče se podeželje: Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost

Zavest o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, nadgrajevanja svojih sposobnosti in znanja je med prebivalci slabo razvita in bo potrebno posvetiti več pozornosti promociji in uveljavljanju vseživljenjskega učenja. Osnovni namen projekta je tako usmerjen v izvedbo programov usposabljanj, z namenom približati ciljnim skupinam programe ter jih osvestiti o načinu vseživljenjskega učenja, kot merila kakovosti življenja. Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen so mladi, ženske, aktivno ...

Več

Apiterapevtski čebelnjak in čebričenje - Wellness natur

Območje občine Dobje je trenutno slabo pokrito s turistično ponudbo. Obstoječa turistična ponudba ima precej »klasičen« značaj in manjka ji inovativnega pristopa. Podobno stanje je trenutno tudi na Kozjanski domačiji. Gre za blagovno znamko, ki za sabo skriva raznoliko turistično ponudbo na podlagi tradicije. Za potrebe obogatitve turistične ponudbe na območju Dobja se bo le ta nadgradila z inovativnim turističnim produktom, ki bo vključeval apiterapijo in čebričenje. Apiterapija je veda o ...

Več

Obnova železniške postaje v Zrečah

V okviru projekta »Obnova železniške postaje v Zrečah« je bilo izvedeno peskanje in antikorozijska zaščita obstoječe vlakovne kompozicije, obnovljen peronski del in čakalnica, vse z ustrezno muzejsko opremo ter izdelano promocijsko gradivo.   Z realizacijo vseh projektnih aktivnosti so nosilec projekta KUD Vladko Mohorič Zreče s projektnima partnerjema, Občino Zreče ter ZŠAM Zreče, ohranili bogato kulturno dediščino kraja, jo vključili v turistično ponudba kraja in območja ...

Več

Podeželje se predstavi

Glavni razlog za izvedbo projekta Podeželje se predstavi je potrošnikom – prebivalcem celotnega območja LAS predstaviti lokalno kmetijsko pridelavo s poudarkom na živinoreji, ki prevladuje na tem območju. Namen promocijske prireditve, ki je osrednji del projekta, je potrošnikom približati živinorejsko proizvodnjo, jim predstaviti živali ter lokalno tipične prehranske proizvode, ki jih kmetje proizvajajo v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Na ta način se bo prispevalo k večjemu ...

Več

Teden starih obrti in običajev v Dobju

Občina Dobje, kot mlada in ena izmed najmanjših občin, je zelo slabo poznana. In sicer tako v smislu geografske lokacije, kakor tudi po svojih naravnih in kulturnih danosti. Predvsem pa ni prepoznavna kot območje z izjemnimi znanji domačinov. Namen projekta je evidentirati še ohranjena stara znanja, obrti, opravila in običaje z namenom njihove ohranitve ter jih predstaviti širši javnosti, z izvedbo delavnic, ki naj bi postale tradicionalne ter na katerih se bodo lahko udeleženci preizkusili v ...

Več

Prav lepo je res na deželi

Območje LAS je bogato z naravno in kulturno dediščino ter turistično ponudbo, ki je še vedno premalo prepoznavna. Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za območje LAS in mu je treba nameniti veliko mero pozornosti. Bogata naravna in kulturna dediščina, prijazni ljudje, zagovorniki kulture, kmetije z različnimi dopolnilnimi dejavnostmi, predstavljajo pomemben vir turistične ponudbe območja, ki pa je premalo prepoznavna. Kljub zadovoljivi turistični infrastrukturi je ...

Več

Kneippovi parki podeželja od Pohorja do Bohorja

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« (LAS) na strokovni ekskurziji v Nemčiji, v Bad Wörishofnu, centru Kneippove ideje   Razvojna agencija Kozjansko je, v sredo 21. oktobra 2009, organizirala strokovno ekskurzijo »Ogled dobrih praks Kneippovih parkov«. Ekskurzija je bila izvedena v okviru projekta »Kneippovi parki podeželja od Pohorja do Bohorja«, ki je sofinanciran s strani Leader programa in je del Letnega izvedbenega načrta (LIN) za leto 2009. Strokovne ...

Več

Ozaveščanje občanov o koristnosti uporabe biomase

Slovenija sodi med evropske države z največjim deležem ozemlja, ki je poraščen z biomaso predvsem gozdovi. Namen projekta »Ozaveščanje občanov o koristnosti uporabe biomase«  je preprečiti družbeno škodo in povečati narodno bogastvo. Del fosilnih goriv, ki se uvaža se lahko nadomesti z energijo iz biomase, ki bi drugače strohnela ali bila nekoristno skurjena na prostem. Energija tako rekoč »čaka« v gozdovih. Več energije kot se pridobi s pomočjo biomase, manj bo potrebnih fosilnih goriv, ki so ...

Več

Živi muzej na Konjiškem gradu - poletje 2010

  Namen projekta je ustvariti unikaten kulturni utrip na konjiškem Starem gradu, ki sedaj sameva, z vzpostavitvijo »živega muzeja«, ki bo vseboval srednjeveške seminarje, delavnice in druge dogodke s srednjeveško vsebino v različnih časovnih terminih v povezavi z različnimi srednjeveškimi aktivnostmi s srednjeveškim mestnim jedrom. S srednjeveško obarvanimi prireditvami bomo obiskovalce seznanili z načinom življenja v tem zgodovinskem obdobju. S celotnim sklopom petih prireditev, ...

Več

Razvoj blagovne znamke Okusi Rogle

Na območju destinacije Rogla - Pohorje, ki zajema občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, je bogata kulinarična in kulturna dediščina naših prednikov. Hrano, ki se pripravlja na sodoben način po kvalitetnih recepturah naših babic ter pripadajoče prireditve, bo skupaj z ostalimi kulinaričnimi in kulturnimi ponudniki, združena v prepoznavno blagovno znamko »Okusi Rogle«. Na omenjenem območju je izražena potreba po tovrstnem projektu, saj bodo povezani lokalni pridelovalci hrane, ...

Več

Ohranjanje etnoloških predmetov

Na podeželskem območju želimo razvijati zavest in pravilen odnos do kulturne dediščine, spodbuditi ljudi k zbiranju in ohranjanju teh predmetov, k pravilnem prepoznavanju in pristopu pri obnavljanju predmetov kulturne dediščine (etnološke vrednosti, …). Zato bomo skozi osveščanje, usposabljanje in delavnice za ohranjanje predmetov kulturne dediščine – etnoloških predmetov usposobili udeležence (obstoječe in potencialne zbiratelje teh predmetov) za prepoznavanje predmetov kulturno dediščinske - ...

Več

Športni park - igrišče

V kraju Slivnica so krajani pristopili k izvajanju aktivnosti z namenom vzpostavitve urejenega prostora za druženje, animacijo in rekreacijo otrok in mladine. Veliko mladih tega kraja pa tudi širše okolice ima interes po športnem udejstvovanju, vendar nimajo na razpolago primernega prostora za trening, s tem projektom jim bo ta možnost dana. Prav tako je kraj precej oddaljen od večjih središč s podobno infrastrukturo. Zaradi tega je s strani krajanov Slivnice pa tudi širše okolice izražena ...

Več

Rudniki, premogovniki in kamnolomi v Dravinjski dolini

Premogovništvo in rudarstvo sta gospodarski panogi, ki sta pripomogli k razvoju gospodarstva po Dravinjski dolini. Zato so občine Slovenske Konjice, Oplotnica, Vitanje, Zreče, Poljčane in Makole podpisale dogovor o sodelovanju pri izdaji monografije, s ciljem ohraniti bogato tehnično in kulturno dediščino. Prav premogovništvo, rudarstvo oziroma kamnolomstvo so kasneje veliko pripomogli, da se je zgradila železniška proga Poljčane - Slovenske Konjice - Zreče. Z izdajo knjige želijo občine ...

Več

Vsakdanjiki in prazniki Skomarjanov

Namen projekta je ureditev sedaj neurejenega in zapuščenega kletnega prostora v stavbi župnišča v vasi Skomarje, kjer je v osrednjem delu že urejena »Vodovnikova zbirka«. Urejen kletni prostor bo vsebinska dopolnitev te zbirke in dodatna turistična ponudba. Z ureditvijo kletnega prostora v okviru tega projekta bodo pridobljeni trije urejeni prostori: predprostor, prostor, namenjen predstavitvi kulinarike »Zreškega Pohorja« in prostor, namenjen predstavitvi že pozabljenih obrti, šeg, navad ...

Več

Turistični vodnik po Dobrni

Občini Dobrna manjka prepoznaven promocijski material, ki bi pritegnil še več turistov. V okviru projekta bo izdan turistični vodnik, v katerem bodo zastopane vsebine s področja kulturne, naravne in sakralne dediščine območja občine Dobrna. Pobuda za izvedbo teh vsebin je prišla neposredno od turistov, ki so pogrešali informacije in pa tudi od lokalnega prebivalstva, ki so v drugih krajih videvali in našli zbrano ponudbo, v svojem kraju pa tega ni bilo na voljo. Boljša informiranost ...

Več
SHIFT + A