Kneippovi parki podeželja od Pohorja do Bohorja

Neokrnjena narava in bogata kulturna dediščina sta izredna priložnost, da se na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja« razvijejo Kneippovi aktivni parki, ki bodo omogočili izkoristek danih virov, večjo prepoznavnost ter oblikovanje privlačne turistične ponudbe.
SHIFT + A