Novice LAS

Objavljen 1. Javni razpis za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu 30. 12. 2016 objavilo 1. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Več

Brezplačna delavnica - »NOVOSTI, SPREMEMBE in OPOZORILA vezana na IZPLAČILA DOHODKOV FIZIČNIM OSEBAM po 1. 1. 2017«

RIC Slovenska Bistrica v sodelovanju z Območno-obrtno zbornico Slovenska Bistrica vabi na brezplačno delavnico 10. januarja 2017.

Več

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Javni poziv je odprt od 19. decembra 2016 do 20. januarja 2017. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 20. 1. 2017 do 12. ure.

Več

Razveljavitev 1. Javnega poziva LAS za leto 2016

Organ upravljanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« je na svoji 6. Korespondenčni seji, ki je potekala 16. 12. 2016, razveljavil 1. Javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki je bil objavljen 2. 11. 2016, z rokom za oddajo prijav 29. 12. 2016.

Več

Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020

Na konferenci v Estoniji, ki se je odvila 22. in 23. novembra 2016, je bila sprejeta Deklaracija o pristopu CLLD po letu 2020.

Več

Vabljeni na praznično Dobrno

Predpraznično razsvetljena in s tradicionalnim adventnim vencem okrašena Dobrna vas vabi, da se pridružite dogodkom.

Več

Znani nagrajenci nagradne igre LAS

Na sedež LAS »Od Pohorja do Bohorja« je prispelo kar 50 izpolnjenih križank, ki so bile objavljene v časopisu POB.

Več

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (za sklad EKSRP)

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (za sklad EKSRP) so dopolnjena in usklajena s pripombami LAS, ter so dostopna na spletni strani ARSKTRP.

Več

Priročnik za učenje in igro v gozdu

Gozdarski inštitut Slovenije in založba Silva Slovenica sta pred kratkim izdali publikacijo “Priročnik za učenje in igro v gozdu“. Vsem, ki se ukvarjate s pedagogiko in jih zanima tudi igra v gozdu je priročnik brezplačno dostopen na spletu.

Več

Sprememba 1. Javnega poziva LAS za izbor operacij v letu 2016

V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba).

Več

Dogodki v Oplotnici v decembru

Informacije o dogodkih v Oplotnici najdete tukaj.

Več

Objavljena je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Več

Delavnice LAS

Vodilni partner LAS, Razvojna agencija Kozjansko, izvaja na območju občin, vključenih v LAS »Od Pohorja do Bohorja«, predstavitve objavljenega 1. Javnega poziva LAS za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Več

Pravila nagradne igre – nagradne križanke v časopisu POB

Nagradna igra – nagradna križanka traja od 15.11.2016 do vključno 30.11.2016.

Več

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2016

Javni poziv je odprt od 2. novembra 2016 do 29. decembra 2016. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 29. 12. 2016 do 12. ure.

Več

Izvedena 4. redna Skupščina LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Na sedežu LAS »Od Pohorja do Bohorja« je potekala 4. redna skupščina LAS, ki se je udeležilo 31 članov. 

Več

Vabljeni v Oplotnico na koncert pevskega zbora iz Filipinov

Kulturno umetniško društvo Oplotnica vabi na koncert pevskega zbora Los Cantantes de Manila iz Filipinov. 

Več

Organ upravljanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« potrdil 1. Javni poziv LAS

Na 5. korespondenčni seji je Organ upravljanja LAS potrdil vsebino ter objavo 1. Javnega poziva LAS in razpisne dokumentacije za izbor operacij.

Več

Poklic kmeta in pomen lokalne samooskrbe

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Mreža za podeželje) je podprlo izdajo zloženke Preglednica Kraljestvo živali in rastlin, ki so jo v mesecu septembru prejeli učenci 8. razreda osnovnih šol. 

Več

Svetovni dan turizma odpira vrata in okna v Žičko kartuzijo

Ob svetovnem dnevu turizma svoja vrata na stežaj odpira Žička kartuzija, nekdanji kartuzijanski samostan, ki v neokrnjeni Dolini svetega Janeza že od 12. stoletja pripoveduje osupljive zgodbe.

Več
SHIFT + A