Novice LAS

Delavnica na temo dostopnosti

Spoštovani, Vljudno vabljeni na predavanje ge. Andreje Albreht, direktorice zavoda Dostop, z naslovom: DOSTOPNOST: Uvod v celostno razumevanje dostopnosti in usmeritve pri načrtovanju ureditev, opreme in informacij v urbanih okoljih, ob upoštevanju ranljivih skupin. Predavanje bo 26. 10. 2018 ob 10.00 v sejni sobi Razvojne agencije Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, Šentjur.   Program: 10.00 do 11.00 – Celostno razumevanje dostopnosti in usmeritve pri načrtovanju ureditve in opreme urbanih okolij ob upoštevanju ranljivih skupin ter novi trendi informiranja in izobraževanja ...

Več

Vabilo na otvoritev nadstreška pri železniški postaji Zreče

V okviru projekta »Druži nas vlak pod Pohorjem«, v sklopu katerega je bil postavljen nadstrešek nad vlakovno kompozicijo,  vas vabimo na otvoritveno prireditev, ki bo v soboto, 6. oktobra 2018 ob 10.uri pri Železniški postaji Zreče. Kulturni program bodo izvedli člani KUD Vladko Mohorič Zreče (folklorna skupina, Ansambel Zreški kovači in drugi). Na prireditvi bo za pogostitev poskrbelo Društvo kmetic Zarja.  Vljudno vabljeni!   »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Več

Vabljeni na otvoritev Medgeneracijske točke v parku Dobrna in na medgeneracijsko druženje

Občina Dobrna je, v sodelovanju s partnerji (Društvo vseživljnjskega učenja Dobrna, Terme Dobna, d.d. in ZTŠK Dobrna), v Zdraviliškem parku Dobrna uredila medgeneracijsko točko, kot kotiček za medgeneracijsko povezovanje, druženje, doživetje in zdravo gibanje v naravi. Vabimo vas, da se udeležite otvoritve "Medgeneracijske točke v parku Dobrna" in medgeneracijskega druženja, ki bo na lokaciji medgeneracijske točke v Zdraviliškem parku Dobrna, v sredo, dne 26. 9. 2018, ob 11. uri. Veselimo se srečanja z vami! Občina Dobrna, Martin Brecl, župan

Več

Vabilo na odprtje TUR-INFOMATOV v turistični destinaciji Rogla-Pohorje

Vabimo Vas na odprtje TUR INFOMATOV v turistični destinaciji Rogla-Pohorje V Slovenskih Konjicah ga bomo preizkusili v soboto, 22. 9. 2018, ob 10. uri, pri Fontani za dve ptici, v Vitanju pa ob 16. uri, pri Centru Noordung.  Konjiškemu odprtju se bodo pridružili veleposlaniki v RS na obisku pri konjiškem županu, člani Dravinjskega poslovnega kluba, udeleženci destinacijske študijske ture, ki bodo na ta dan »raziskovali, občutili in uživali« lepote občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje iz Zreče ter drugi gostje. Odprtje bodo popestrili harmonikarji Banovšek. V Vitanju bo odprtje ...

Več

Vabilo na Praktično delavnico za izdelovalce rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, ter 2. Razpis za pridobitev znaka kakovosti Okusi Rogle

Vabimo vas na Praktično delavnico z izdelovalci rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja, ki bo v torek, 25. 9., ob 10. uri v sejni sobi Term Zreče. Delavnica, ki jo bomo izvedli skupaj s Strokovno komisijo, je namenjena vsem izdelovalcem rokodelskih izdelkov in izdelkov unikatnega in industrijskega oblikovanja iz območja destinacije Rogla-Pohorje, ki želijo pridobiti znak kakovosti Okusi Rogle in se bo izvedla v sklopu projekta »Užij Okuse Rogle«. S pomočjo strokovnih delavnic želimo ponudnikom omogočiti pridobitev dodatnega znanja na področju ...

Več

Vitanjska trška kuhna

Vabimo vas na prvo Vitanjsko trško kuhno pred Centrom Noordung v Vitanju. Predstavili se nam bodo lokalni gostinski ponudniki, ponudniki pridelkov in prehranskih izdelkov ter rokodelskih izdelkov. Prireditev bo spremljalo pestro kulturno dogajanje ter dogajanje v Centru Noordung. PROGRAM (22. 9. 2018): od 12. do 19. ure - VITANJSKA TRŠKA KUHNA  s kulinarično ponudbo in stojnicami z lokalnimi ponudniki pridelkov, prehranskih izdelkov in rokodelskih izdelkov s pestrim spremljevalnim dogajanjem - delavnice za otroke in nastopi ljudskih godcev in pevcev od 11. do 17. ure - PLANETARIJ ...

Več

Vabilo na študijsko turo in odprtje Tur-infomatov

Turistična destinacije Rogla-Pohorje, ki združuje občine Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, postaja vse bolj prepoznavna med slovenskimi vodilnimi turističnimi destinacijami. Pohvali se lahko s povezano ponudbo štirih občin, kar predstavlja novost na slovenskem turističnem trgu. Samozavestno nadaljuje z izvajanjem aktivnosti, ki si jih je smelo zastavila v  Načrtu razvoja in trženja turizma v destinaciji Rogla-Pohorje za obdobje 2017-2021, njen pogled pa je optimistično zazrt v »zeleno prihodnost«.     Ker ste tudi Vi pomemben pisec zgodb Turistične destinacije ...

Več

Festival slovenskih LAS 2018 - Skupaj za lokalni razvoj

DRSP – mreža slovenskih LAS vsaki dve leti organizira Festival slovenskih LAS. Festival je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festivalski del, njegov namen pa je promocija delovanja in sodelovanje med LAS. Festival je že pred časom postal mednaroden in poteka v enem od večjih slovenskih mest. Tokratni Festival bo potekal 7. in 8. septembra v območju Kamnika. Pričakujemo več kot 70 udeležencev iz 8 evropskih držav, poleg Slovenskih pa so udeležbo že potrdili predstavniki iz Hrvaške, Poljske in Češke. Soorganizatorja tokratnega festivala sta LAS Srce Slovenije in Ministrstvo ...

Več

LAS "Od Pohorja do Bohorja" na sejmu AGRA

LAS »Od Pohorja do Bohorja« vas v četrtek, 30. 8. 2018, vljudno vabi na tradicionalno srečanje LAS »Od Pohorja do Bohorja« na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.   Dobimo se ob 10.00 v Dvorani 2 v upravni zgradbi Pomurskega sejma, kjer bo g. Goran Šoster, podpredsednik DRSP in predsednik mednarodne mreže PREPARE (Partnership for Rural Europe), predstavil okvire razvoja CLLD v novi finančni perspektivi.   Po zaključku srečanja bomo skupaj obiskali razstavni prostor našega LAS v okviru Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP).  

Več

LAS »Od Pohorja do Bohorja« na 1. javnem pozivu v letu 2018 izbrala sedem operacij

Na 1. Javni poziv v letu 2018 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (sklad EKSRP), ki je bil odprt od 16. februarja 2018 do 10. aprila 2018, je prispelo 18 vlog. Glavni namen javnega poziva je bilo pridobiti operacije, katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev znotraj treh tematskih področij Strategije lokalnega razvoja (SLR).   Glede na razpisano višino razpoložljivih sredstev ter doseženega števila točk, je LAS »Od Pohorja do Bohorja« potrdila sofinanciranje iz sklada EKSRP sedmim operacijam:     prijavitelj partnerji ...

Več

Aktivnosti projekta »Užij Okuse Rogle« od marca do avgusta

V sklopu aktivnosti projekta "Užij Okuse Rogle", ki se izvaja v sklopu Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020 in sta ga odobrila LAS »Od Pohorja do Bohorja« in  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) ter je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so projektni partnerji od meseca marca izvedli že številne aktivnosti.   Aktivnost oblikovanje celostne grafične podobe blagovne znamke  Nadgradnja podobe blagovne znamke Okusi Rogle  Promocija blagovne znamke Okusi Rogle  Več informacij najdete v priloženi datoteki. ...

Več

MGRT odobrilo še preostale operacije, izbrane na 1. javnem pozivu LAS v letu 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je podpisalo pogodbe o sofinanciranju operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) še za preostalih pet (5) vlog, že odobrenih s strani LAS »Od Pohorja do Bohorja«.     Medgeneracijska točka v parku Dobrna, z akronimom Druženje za vse   Vodilni partner: Občina Dobrna. Projektni partnerji: Društvo vseživljenjskega učenja Dobrna, Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna, Terme Dobrna.   Namen operacije je ureditev skupnega prostora, namenjenega igri otrok, druženju, izvajanju različnih aktivnosti, vadbi ...

Več

Vabilo na izobraževalni sprehod skozi zeliščno kmetijo Kalan

V soboto, 7. julija, se bo zaključilo štirimesečno usposabljanje o pridelovanju zdravilnih rastlin iz projekta »Integralni turistični proizvod zeliščarske dediščine«, ki se izvaja okviru programa sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin in v katerem je eden od partnerjev tudi LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Deset kandidatk je v tem projektu pridelovalo zelišča od semena do semena na več kot pol hektara veliki površini. Ker bi z vami rade delile občutke, vas v okviru projekta vabimo v soboto, 7. julija, ob 10.00 uri na izobraževalni sprehod skozi zeliščno kmetijo Kalan na Kalobju, Podlešje ...

Več

Sprejemanje predlogov za spremembo Strategije lokalnega razvoja

V skladu z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (UL RS št. 42/15, 28/16, 73/16 in 72/17, v nadaljevanju: Uredba CLLD), lahko lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju: LAS) dvakrat letno predlaga spremembo strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR). Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz SWOT analize oziroma spremenjenih okoliščin na območju LAS in spremenjenih potreb lokalnega okolja. Vse spremembe SLR morajo biti na kratko opisane in utemeljene. Utemeljen pa mora biti tudi vpliv sprememb na doseganje ...

Več

MGRT potrdil 5 operacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo 5 operacij izbranih na 1. javnem pozivu za izbor operacij v letu 2017 za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Potrjene operacije so: Medgeneracijska točka v parku Dobrna (prijavitelj Občina Dobrna), Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši v Zgornjem trgu (prijavitelj Občina Šentjur), Druži nas vlak pod Pohorjem (prijavitelj Občina Zreče), Obrt, moja zaposlitev (prijavitelj Območna obrtno-podjetniška zbornica Šentjur), Vztrajno na poti ...

Več

Volitve v organe LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Skupščina LAS “Od Pohorja do Bohorja” je na svoji 9. redni seji, izvedeni dne, 28.3.2018, skladno s Strategijo lokalnega razvoja in Pravili delovanja LAS, sprejela sklep o razpisu rednih volitev članov organov LAS »Od Pohorja do Bohorja« za mandatno obdobje 2018–202

Več

Podpis pogodbe o sofinanciranju operacije, izbrane na 1. javnem pozivu LAS v letu 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je podpisalo pogodbo o sofinanciranju operacije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za operacijo Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu delovanju v urbanem naselju Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Serajnik.

Več

Nova verzija navodil glede upravičenih stroškov in komuniciranja za evropsko kohezijsko politiko

Na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila  je objavljena nova verzija navodil.

Več

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala pozitivne odločbe

S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) smo prejeli pozitivne odločbe za tri operacije.

Več

Javna predstavitev v Oplotnici bo 8. 3. 2018

Javna predstavitev 1. javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« za izbor operacij v letu 2018 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v Oplotnici bo 8. marca 2018.

Več

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur