Novice LAS

Zelen plac s ponosom vabi in ozavešča o pravilni uporabi športnih naprav

V okviru projekta Zeleni urbani prostor Slovenskih  Konjic – Zelen plan so bile v urbanem območju Slovenskih Konjic postavljene nove športne naprave, ki spodbujajo telesno aktivnost. Da bi bila uporaba športnih naprav pravilna, varna in učinkovita, je bil posnet tudi predstavitveni filmček, ki si ga lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=OILbPD3_hHs&feature=youtu.be    Želimo vam prijetno vadbo!

Več

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 30. oktobra 2020, v Uradnem listu, številka 157/2020, objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v programskem obdobju 2014–2020. Bistvene spremembe Uredbe prinašajo: Možnost predplačil pri naložbah za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). ...

Več

Konferenca: JAVNA RAZSVETLJAVA. Tehnologije, financiranje, energetsko pogodbeništvo, sistemi za upravljanje

Občina Dobrna vabi na brezplačno konferenco »Z INTELIGENTNO RAZSVETLJAVO zagotovite hkrati VEČJO ENERGETSKO UČINKOVITOST in MANJŠE SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE, ki bo potekala v četrtek, 17. septembra 2020, s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Kulturnega doma Dobrna. Infrastruktura za razsvetljavo je ena najpomembnejših infrastruktur v razvoju koncepta pametnega mesta in okolja. Z uvedbo sistemov učinkovite razsvetljave zmanjšujemo rabo električne energije in znižujemo stroške električne ...

Več

Otvoritvena prireditev projekta »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami«

V petek, 21. avgusta 2020, je bila pri Osnovni šoli Zreče s ponosom odprta večnamenska zelena ploščad s kolesarskim poligonom, ki so jo uredili v sklopu projekta Turistične Zreče. Ob priložnosti sta zbrane nagovorila zreški župan mag. Boris Podvršnik in ravnatelj Osnovne šole Zreče Peter Kos. Kot prvi so se po novi pridobitvi zapeljali mladi zreški kolesarji in rolarke iz Tekaškega smučarskega kluba Rogla, kasneje pa so se jim na novih električnih kolesih pridružili še drugi.  Projekt je bil ...

Več

Odobren še zadnji projekt 1. Javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2019, sklad ESRR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo še zadnji izbran projekt na 1. Javnem pozivu LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2019, sklad ESRR. Zeleni urbani prostor Slovenskih Konjic O vsebini in ciljih posameznih projektov si lahko preberete na podstrani Projekti.

Več

Vabilo na otvoritveno prireditev z delavnicami in izobraževanjem o varnem kolesarjenju,

Vabljeni na otvoritveno prireditev z delavnicami in izobraževanjem o varnem kolesarjenju, ki bo v petek, 21. avgusta 2020 ob 9.uri pri Osnovni šoli Zreče, Šolska cesta 3, Zreče (prostor med tehnično učilnico in stavbo OŠ Zreče). Na delavnicah in kolesarskem izobraževanju, od 9.00 do 11.00 boste spoznavali: predstavitev zakonodaje na področju izvajanja in vodenja kolesarstva v Sloveniji, varna vožnja po urbanem okolju Zreč, kolesarski produkt v Destinaciji Rogla – Pohorje, ...

Več

Odobren še en projekt 1. Javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2019, sklad ESRR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo še en izbran projekt na 1. Javnem pozivu LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2019, sklad ESRR. Turistične Zreče O vsebini in ciljih posameznih operacij si lahko preberete na podstrani Projekti. Čakamo še na pogodbo zadnjega izbranega projekta.

Več

Odobreni štirje projekti 1. Javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2019, sklad ESRR

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo izbrane projekte na 1. Javnem pozivu LAS »Od Pohorja do Bohorja« v letu 2019, sklad ESRR. Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave na območju zdraviliškega parka Dobrna Urejanje športnega parka Šentjur – 3. faza  Vzpostavitev turistično-informacijskega centra Vitanje in ureditev okolice  Bodimo EkoKul – čista narava je naša pravica in odgovornost O vsebini in ciljih ...

Več

Spletni seminar »Knjiženje terjatev do ARSKTRP oz. MKGP«

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira spletni seminar "Knjiženje terjatev do ARSKTRP oz. MKGP", ki bo potekal v sredo, 17. 6. 2020, začel pa se bo ob 9. uri. Za pravilno vodenje knjigovodstva morajo vlagatelji zahtevkov za izplačilo odobrenih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike ustrezno vzpostaviti terjatve do financerja, sicer prihaja do odstopanj na nivoju njihove premoženjske bilance in drugih evidenc. Spletni seminar je namenjen vlagateljem iz javnega ...

Več

Anketa o evropskem programu za razvoj podeželja LEADER/CLLD

Knjiga o programu LEADER/CLLD   Razvoj podeželja s pristopom od spodaj – navzgor daje že vrsto let dobre rezultate. V naslednjem programskem obdobju jih želimo še izboljšati. Zato Vas vabimo k izpolnjevanju ankete o evropskem programu za razvoj podeželja LEADER/CLLD, ki jo odprete na povezavi https://www.1ka.si/a/271487. Rezultate ankete bomo povzeli v publikaciji »Učinki LEADER/CLLD na slovenskem podeželju«.  Anketa bo za reševanje na voljo do 12. 6. 2020. Zahvaljujemo se Vam za ...

Več

Podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2020 v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Vse zainteresirane obveščamo, da se v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), rok za oddajo vlog na 1. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za izbor operacij v letu 2020 izteče osmi dan od prenehanja ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID 19.  Povezava na 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2020 za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP.  

Več

Podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2020 za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP na 15. maj 2020

Vse zainteresirane obveščamo, da je organ upravljanja LAS Od Pohorja do Bohorja na 19. korespondenčni seji sprejel sklep za podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. JAVNI POZIV LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2020 za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Od Pohorja do Bohorja, Razvojna agencija Kozjansko, Ulica ...

Več

Podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2020 za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP

Vse zainteresirane obveščamo, da je organ upravljanja LAS Od Pohorja do Bohorja na 18. korespondenčni seji sprejel sklep za podaljšanje roka za oddajo vlog na 1. JAVNI POZIV LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2020 za izbor operacij iz naslova podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Od Pohorja do Bohorja, Razvojna agencija Kozjansko, Ulica ...

Več

Vabilo na ogled in odprtje učilnic na prostem pri izviru Zverovje

Spoštovani krajani Stranic in okolice ter obiskovalci. Toplo vabljeni na ogled in odprtje učilnic na prostem pri izviru Zverovje in v gozdu nad Ribniki. Dogodek bo v petek, 21. 2. 2020.   Program: 15.30 – delavnice v učilnicah na prostem, zborno mesto pri Ribnikih. 17.00 – odprtje učilnic na prostem pri izviru Zverovje. V otvoritev učilnic vas bodo ob recitalih iz knjige Od Zverovja do Stranic popeljali otroci vrtca in osnovne šole iz Stranic.

Več

LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2020 za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP

Javni poziv je odprt od 5. februarja 2020 do 13. marca 2020. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 13.03.2020 do 12.00 ure.   Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.   Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij na upravičenem območju, katerih ...

Več

Vabljeni na predstavitev Odprtega učnega okolja za vse generacije na Stranice

Dogodek bo 23. 1. 2020 ob 18.00 v dvorani Krajevne skupnosti Stranice.

Več

Vabilo na predstavitev Odprtega učnega okolja za vse generacije v Zrečah

Dogodek bo v 15. 1. 2020 ob 18.00 v prostorih OŠ Zreče.

Več

Izšel je letošnji POB - Časopis LAS Od Pohorja do Bohorja

V prvem tednu decembra je izšla že deseta številka časopisa POB, ki ga izdaja Razvojna agencija Kozjansko v imenu LAS "Od Pohorja do Bohorja". Tudi tokrat prinaša pregled dela Lokalne akcijske skupine v preteklem letu, pregled aktivnosti na območju vseh sedmih občin LAS, napovednik dogodkov v veselem decembru ter napovednik Javnega poziva LAS. Časopis LAS prejmejo v svoj poštni nabiralnik brezplačno vsa gospodinjstva na območju občin LAS "Od Pohorja do Bohorja", v e-obliki pa ga lahko ...

Več

Izšla je četrta številka časopisa Turistične destinacije Rogla-Pohorje

Skupaj z vonjem po zimi med nas prihaja četrta številka časopisa Turistične destinacije Rogla-Pohorje, odeta v zimski plašč. Tudi tokrat smo jo pripravili v tiskani in digitalni verziji. Obiskovalcem naših krajev bo pomemben kažipot že ta december, pa vse tja do konca aprila 2020. Na svojih barvitih straneh jih bo usmerjala, kako najbolje »raziskati, občutiti in užiti« ta prekrasen delček severovzhodne Slovenije, nas pa spomnila, kako pomemben del tega kažipota smo ravno mi – ljudje, ki tukaj ...

Več

Predstavitev Odprtega učnega okolja za vse generacije

Zavod Anima Mundi vabi na predstavitev ODPRTEGA UČNEGA OKOLJA ZA VSE GENERACIJE in NOVE TURISTIČNE PONUDBE SLOVENSKIH KONJIC, ki bo v torek, 26. 11. 2019, ob 18. uri v veliko avlo Kulturnega doma Slovenske Konjice. Več informacij najdete v prilogi.  

Več

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Občina Šentjur