Novice LAS

Posvet o lokalni samooskrbi

Vljudno vabljeni na posvet/izobraževanje o lokalni samooskrbi in možnostih trženja kmetijskih pridelkov v okviru projekta Vzpostavitev kratke dobavne verige ekoloških pridelkov na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Dogodek bo v četrtek, 24. 03. 2022, ob 10.00 v večnamenski dvorani Term Zreče. Več o dogodku v priloženem vabilu. Vstop je prost, vljudno vabljeni.  

Več

Februarja zaključeni trije projekti LEADER!

Zaključil se je zelo uspešen mesec, saj smo skupaj z upravičenci projektov zaključili kar 3 projekte, sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v sklopu katerih so bile: uspešno izvedene vse projektne aktivnosti in realizirani vsi zastavljeni cilji, ustvarjeni 2 delovni mesti in ohranjeno 1. Projekti: Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave – Jezero priložnosti (vlagatelj: LTO Rogla-Zreče GIZ) Ranljive skupine z dvigalom do mesta ...

Več

Resnik bogatejši za postajališče za avtodome, Skomarje za turistični infomat!

V sredo, 9. 3. 2022, so na Resniku otvorili postajališče za avtodome, na Skomarju pa so namenu predali turistični infomat. Obe novosti sta bili realizirani v sklopu projekta Razvoj turistične infrastrukture na Zreškem Pohorju, in sofinancirani s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Postajališče za avtodome obsega 4 parkirna mesta zagotovljena je oskrba z elektriko in vodo, na turinfomatu pa bodo turisti našli informacije o znamenitostih tega območja na enem mestu. ...

Več

Bodimo EkoKul!

V decembru se je uspešno zaključil projekt »Bodimo EkoKul – čista narava je naša pravica in odgovornost«, ki ga je Društvo za strpne odnose Eksena izvedlo skupaj s partnerji. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Osnovni namen projekta je bil ozaveščati o varstvu okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitvijo ozaveščanja o pomenu varovanja okolja, in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave. Projekt je izhajal iz inovativnega ...

Več

Voščilo

Vesele praznike in srečno 2022!

Več

Izšel je novi POB

Izšla je nova številka časopisa LAS »Od Pohorja do Bohorja« v katerem lahko preberete več o projektih, ki se izvajajo v okviru ukrepa LEADER/CLLD ter o aktualnem dogajanju na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. Vabljeni k branju!

Več

V novembru uspešno zaključen še 1 projekt – Urejanje športnega parka Šentjur - 3. faza

V poletni sezoni je bila uspešno zaključena prenova Bazena Šentjur, ki je potekala v sklopu projekta Urejanje športnega parka Šentjur - 3. faza, delno sofinanciranega s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tako so se lahko prvi kopalci v prenovljenem bazenu namočili že sredi najbolj vroče kopalne sezone.  Šentjurski bazen pomeni za vse prebivalce mesta, okolice in občine dostopno osvežitev in rekreacijo, omogoča druženje ter zdravo in aktivno preživljanje prostega časa skozi ...

Več

Do knjig in knjižničnih prostorov z novim dvigalom!

Splošna knjižnica Slovenske Konjice je v sklopu projekta Ranljive skupine z dvigalom do mesta povezovanja uresničila željo, da knjižnične prostore približa ranljivim skupinam ljudi. V ta namen je bilo zgrajeno dvigalo, ki omogoča dostop v knjižnico prav vsakomur. V projektu so prenovili še računalniško učilnico, izposojevalnico in stopnišče, ter izvedli številne dogodke. Vodja knjižnice, ga. Ana Miličevič je z nami delila spodnji zapis, ki projekt osvetli še v drugi luči. »Projekt izgradnje ...

Več

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje dreves kot naravnih vrednot

Občina Dobrna, v sodelovanju s partnerjema, uspešno zaključuje projekt Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje zelene Dobrne. Zaključna aktivnost bo predavanje priznane arboristke ge. Tanje Grmovšek z naslovom Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanje dreves kot naravnih vrednot. Predavanje se bo odvilo 5. oktobra 2021, ob 9. uri, v prostorih Kulturnega doma Dobrna, po predavanju bo izveden tudi ogled Zdraviliškega parka. Več o dogodku v priloženem vabilu, več o projektu na: ...

Več

Predstavljamo vam nov otroško igralni park v Šentjurju – Pravljično Deželo Vile Eksene

Igralni park je bil ustvarjen v sklopu projekta Dežela Vile Eksene, ki se je uspešno zaključil v juliju. Otroci se lahko zabavajo na prelepih unikatno ročno izdelanih večnamenskih lesenih igralih, ki so namenjena tako starejšim, kot najmlajšim, in nudijo celostno gibalno doživetje. Unikatna hišica na drevesu in igrala v obliki grajskih stolpov ter druge posebnosti pa dajejo Pravljični Deželi Vile Eksene pravljični pridih. Otroško igralni park je v okviru obratovalnega časa dostopen vsakomur in ...

Več

Pohorje bogatejše za apartmaja, dostopna gibalno oviranim osebam

Na kmetiji Smogavc so v sklopu operacije Dvig kvalitete bivanjskih pogojev z izgradnjo nastanitvenih kapacitet za osebe s posebnimi potrebami in osebe iz ranljivih skupin, uredili dva apartmaja s panoramskim pogledom na obronke Pohorja. Cilj operacije je bilo tudi novo delovno mesto, ki je bilo po zaključku aktivnosti uspešno realizirano. Predmet operacije je bila ureditev dveh apartmajev na obstoječem kozolcu. Pritlični del apartmajev je dostopen gibalno oviranim osebam, saj se lahko v ...

Več

Prikaz primera dobre prakse na rastišču Velikonočnice v Boletini

Na rastišču velikonočnice v Boletini pri kraju Ponikva je v sklopu projekta Od dopolnilne dejavnosti na kmetiji Buser do zelene tehnologije varstva ekosistemov potekala demonstracijska delavnica s prikazom primera dobre prakse za dolgotrajno pravilno ohranjanje zavarovanega območja rastišča. Rastišče velikonočnice v Boletini je največje rastišče te izjemno redke rastline v Sloveniji. Občina Šentjur se v sodelovanju s Turistično olepševalnim društvom Ponikva in Zavodom RS za varstvo narave ...

Več

Prenovljena javna razsvetljava v Zdraviliškem parku Dobrna

V zdraviliškem parku Dobrna so v sklopu projekta Ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave zelene Dobrne prenovili javno razsvetljavo. S prenovo kandelabrov in zamenjavo svetilk je zagotovljena kakovostna osvetlitev javnih površin, hkrati pa se manjša tudi svetlobno onesnaževanje, ter niža poraba električne energije. V sklopu projekta so v parku zasadili tudi nove sadike rumenocvetnega kostanja in tako pripomogli k ohranjanju biotske raznovrstnosti 200 let starega parka ter varovanju ...

Več

Odobrenih vseh 18 projektov 1. Javnega poziva LAS "Od Pohorja do Bohorja" za leto 2020

Z veseljem sporočamo, da je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z Odločbami o pravici do sredstev odobrila vseh 18 projektov 1. javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2020. Vsi projekti so bili odobreni v celoti, kar potrjuje dobro pripravo vlog in uspešno sodelovanje prijaviteljev z vodilnim partnerjem LAS – Razvojno agencijo Kozjansko, ki jim nudi administrativno pomoč v vseh fazah projekta. Najdete jih ...

Več

1. vaški zeleni medgeneracijski hackathon

Ob 20. obletnici naravnega spomenika Žički grobeljnik v Žičah se bo v okviru projekta Žički zeleni turizem odvil 1. vaški zeleni medgeneracijski hackathon. Več o dogodku na: 1. vaški zeleni medgeneracijski Hackathon | Facebook Vabljeni vsi, ki želite soustvarjati trajnostno turistično ponudbo.

Več

Virtualno brezplačno predavanje ob Svetovnem dnevu voda

Ali veste, da se je poraba vode v zadnjih 100 letih povečala za šestkrat? 22. marca obeležujemo svetovni dan voda in v namen osveščanja, vas na ta dan vabimo na brezplačno predavanje društva Ekologi brez meja. Na predavanju boste med drugim izvedeli, katere naše dejavnosti porabijo največ vode, kaj vodo onesnažuje, in kako na vodne vire vplivajo podnebne spremembe. Kako lahko kot posamezniki najbolj učinkovito zmanjšamo porabo vode in naš vodni odtis? Predavanje se bo odvilo v ...

Več

Pobuda za posredovanje predlogov za spremembo Strategije lokalnega razvoja LAS »Od Pohorja do Bohorja«

V skladu z 18. členom Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-2020 (UL RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18, 68/19 in 157/20, v nadaljevanju: Uredba CLLD), lahko lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju: LAS) dvakrat letno predlaga spremembo strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR). Predlagane spremembe SLR morajo izhajati iz SWOT analize, oziroma spremenjenih okoliščin na območju LAS, ter spremenjenih potreb lokalnega ...

Več

Izšel je nov POB

Izšla je nova številka časopisa POB.

Več

Objavljena sprememba Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020

Obveščamo vas, da je bil v petek, 18. decembra, v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki prinaša spremembe in poenostavitve tudi za ukrep LEADER. Spremembe in dopolnitve Pravilnika spreminjajo osnovni pravilnik, zato velja za vse zavezance, za katere velja osnovni pravilnik. ...

Več

Srečno in zdravo 2021!

Želimo vam vesele praznike ter srečno, uspešno in predvsem zdravo leto 2021!

Več
SHIFT + A