Žički zeleni turizem

Vlagatelj: Turistično društvo žička Gorca Žiče

Partnerji: Krajevna skupnost Žiče, Slatenšek, d.o.o. Loče, Osnovna šola Loče, Zavod Z.D.A.J, Slovenske Konjice

Z novim pristopom bodo v okviru projekta spodbujeni strateški cilji vasi, uresničene bodo aktivnosti, ki bodo dolgotrajno vplivale na razvoj vasi Žiče. V operaciji bo izdelana izkustvena Žička pot, ki bo tudi virtualno predstavljena, obnovljen bo dom Kulture v Žičah, v znamenju 20 letnice omembe Žičkega endemita bo izveden Vaški hackathon, izvedene delavnice in promocija operacije. Dom kulture je center dogajanja, prostor, brez katerega vas Žiče ne more delovati, saj združuje vsa društva, in je prostor, kjer se združujejo domačini.  Žičko pot so pod imenom Skriti zakladi Žič raziskali in zasnovali Otroci Osnovne šole Loče, kjer bo lahko bodisi lokalni sprehajalec, bodisi gost raziskoval kotičke narave, bogato dediščino (kartuzijanske vrednote- raziskovanje, inovativnost, dotik z naravo), in našel svoj kreativni navdih. Tako bodo lahko otroci, domačini in gostje spoznali vasico skozi kreativen sprehajalni park. 

Operacije predvideva aktivnosti:

  • nadgradnja in odprtje izkustvene poti Žiče,
  • obnova doma kulture v Žičah,
  • izvedba 1. vaškega hackathona v Sloveniji (maraton v reševanju turističnih izzivov),
  • izvedba izkustvenih delavnic za otroke, krajane in ostale goste v znamenju zelenega turizma s produktom GEA KREATIVNOST
  • promocija in ozaveščanje o aktivnostih operacije.

Celotna vrednost operacije: 41.550,37 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 31.781,92 EUR
 

SHIFT + A