Razvoj turistične infrastrukture na Zreškem Pohorju

Vlagatelj: Občina Zreče

Partnerji: Turistično društvo Resnik - Rogla, LTO Rogla Zreče, GIZ

Namen operacije je zagotovitev ustrezne lokalne turistične in prostočasne infrastrukture. V sklopu operacije se bo uredilo postajališče za avtodome in Turistični infomat na Skomarju. Ureditev bo z bližnjim igriščem funkcionirala kot skupen medgeneracijski prostor za vse starostne skupine, predvsem za starejše in mlade, s ciljem spodbujanja trajnostnega turizma. Izvedle se bodo izobraževalne in programske vsebine na Resniku in Zreškem Pohorju, z namenom vključitve in aktivacije ranljivih skupin, natisnil se bo promocijski material za vključitev v skupno promocijo turistične destinacije Rogla-Pohorje, ki bo povezal postajališče za avtodome z drugimi postajališči.

V sklopu operacije bodo izvedene aktivnosti:

  • ureditev in vzpostavitev Postajališča za avtodome na Resniku,
  • ureditev in vzpostavitev Turističnega infomata na Skomarju,
  • izvedba izobraževalnih in programskih vsebin na Resniku ter Zreškem Pohorju, z namenom vključitve in aktivacije ranljivih skupin,
  • otvoritev Postajališča za avtodome in TurInfomata, natis promocijskih materialov, vključitev v skupno promocijo turistične destinacije Rogla,
  • vzpostavitev novega delovnega mesta.

Celotna vrednost operacije: 70.420,00 EUR

Znesek sofinanciranja CLLD: 49.999,47 EUR

SHIFT + A