Planinski dom Resevna

Vlagatelj: Planinsko društvo Šentjur

Partnerji: Občina Šentjur, 360PESKOVNIK, Vid Slana s.p.

Dom na Resevni stoji na južni strani Resevne (650m), tik pod vrhom hriba, na severnem obrobju Kozjanskega, blizu večjega kraja Šentjur. Operacija predvideva obnovo objekta, ki je zasnovana glede na naravne in ustvarjene danosti lokacije. Objekt je integriran v okolje v smislu minimalne degradacije okolice glede na konfiguracijo parcele, tipografijo lokalne arhitekture in želje po bivanjski kvaliteti. Namen operacije je predvsem prenoviti nočitvene kapacitete doma, saj te trenutno ne omogočajo kvalitetnega bivanja. Namen operacije je omogočiti dodatna ležišča za vse obiskovalce, pohodnike, kolesarje, turiste in druge, ki bodo lahko prelepo lokacijo doma koristili kot izhodiščno točko za aktivno preživljanje prostega časa. Prav tako pa bodo s tem vzpostavljeni infrastrukturni pogoji, ko bo možno v dom sprejemati tudi skupine otrok in mladine, ter tako organizirati različne naravoslovne tabore.

Operacije predvideva aktivnosti:

  • prenova Planinskega doma na Resevni (gradbena dela in izvedba instalacij),
  • priprava in tisk letakov,
  • izdelava promocijske strategije Planinskega doma na Resevni,
  • koordinacije in vodenje operacije.

Celotna vrednost operacije: 124.003,80 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 50.000,00 EUR

SHIFT + A