Potujoča popravljalnica

Vlagatelj: Okoljsko raziskovalni zavod

Partnerji: Skrinja, kulturno umetniško društvo, Turistično društvo Dobrna

Predmet operacije je vzpostavitev mobilne popravljalnice in izvajanje praktičnih aktivnosti, pri čemer bomo izboljšali pogoje za večjo vključenost prepoznanih ranljivih skupin, zlasti mladih in žensk, ter s tem prispevali k izboljšanju položaja teh dveh skupin, saj jim bo omogočeno aktivno sodelovanje v aktivnostih in s tem večja vključenost v družbo. Mlade bomo usmerjali v podjetniško razmišljanje, ki ga družba potrebuje v prid večje samooskrbe tudi na področju lokalne izdelave in popravila izdelkov in odločitvi za obrtni poklic, ki je na območju LAS vedno bolj iskan. Ženske, ki imajo na območju LAS premalo podjetniških priložnosti ali sploh poznavanja le teh, poleg tega jih pesti velika brezposelnost, bomo vključili na aktiven način, da bodo pridobile znanja in veščine in tako postale bolj opolnomočene za zaposlitev in bolj kakovostno življenje tako na področju trajnostnega turizma, kot zelenih delovnih mest.

V sklopu operacije bodo izvedene aktivnosti:

  • nakup potujoče popravljalnice – vozilo,
  • spoznavanje tehnik popravil s potujočo popravljalnico,
  • praktične učne delavnice uporabe zavrženih izdelkov z medgeneracijskim povezovanjem in izmenjavo znanj,
  • priložnosti za ranljive skupine in okoljsko odgovoren turizem.

Celotna vrednost operacije: 32.252,00 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 23.814,91 EUR

SHIFT + A