Korak nazaj, da gremo naprej

Vlagatelj: Razvojna agencija Kozjansko, OE Mladinski center Šentjur

Partnerji: Kulturno umetniško društvo Epik teater, 360peskovnik, izobraževanje, igrificirane in multimedijske storitve, Vid Slana s.p.

Namen projekta je ustvarjanje in zagotavljanje priložnosti za vključevanje v družbo, dvema ranljivima ciljnima skupinama, mladim in starejšim.

Predmet operacije je oblikovan pester program in nabor aktivnosti, ki bodo omogočile:

 • socialno vključenost (spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa) in aktivno participacijo oz. sodelovanje otrok in mladih v družbi,
 • socialno vključenost in povezovanje starejših ter zdrav in aktiven življenjski slog,
 • medgeneracijsko povezovanje in druženje,
 • mladim poznavanje priložnosti okolja, v katerem živijo (podjetnost in podjetništvo) ter
 • bolj skrbno in vestno okoljsko ravnanje obeh vključenih ranljivih ciljnih skupin, v okolju, v katerem živijo.

Operacije predvideva aktivnosti:

Za mlade:

 • okoljski krožek
 • upcyling delavnice
 • zimske in poletne počitniške delavnice, v štirih  ruralnih krajevnih skupnosti občine Šentjur
 • delavnice integracije albanske mladine v lokalno okolje
 • delavnice razmišljanja za mlade (uspešno reševati kreativne naloge)
 • posebna vrsta nogometa - nogomet 3, ki spodbuja vključenost in povezovanje
 • dogodke predstavljanja podjetnih priložnosti na območju
 • ustvarjanje kulinarične posebnosti občine

Za starejše:

 • predavanja in srečanja vezana na zdravje, okolje, zmanjševanje odpadkov, prijazno vrtnarjenje
 • izvedba kuharskih delavnic  in spoznavanje divje hrane (divja hrana v kulinariki)
 • likovna ustvarjanja in organizacija razstave s strani starostnikov in mentorja

Medgeneracijsko:

 • obnova prostora (pleskanje in izdelava klopi iz rabljenih materialov), ki se uporablja za delo z mladimi
 • akcijo: »Z vrečko v naravo«
 • medgeneracijske IKT delavnice za starejše
 • delavnica Renta babi - renta dedi
 • skupnostne akcije “Izmenjava stvari”
 • pogovorne večere: Časovni stroj
 • priprava in izvedba gledališke igre
 • priprava in oblikovanje novega turističnega produkta

Celotna vrednost operacije: 29.097,22 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 24.266,61 EUR

SHIFT + A