2. Javni poziv LAS v letu 2012

Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 2. javni poziv za oddajo predlogov projektov za izvajanje Lokalne razvojne strategije v letu 2012 občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče.

Javni poziv je odprt od 22. junija 2012 do 31. avgusta 2012 do 12.00 ure.

Dopolnitev vsebine 2. javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za leto 2012:

Skladno z Odločbo o dodatnih pravicah porabe finančnih sredstev za izvajanje ukrepov Leader, št. 33151-14/2008/231, znaša okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje projektov 2. javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja« za leto 2012, 127.639,70 €.

Datoteke najdete spodaj.

SHIFT + A