Lokalna akcijska skupina »Od Pohorja do Bohorja« (LAS) v Bad Wörishofnu, centru Kneippove ideje

Razvojna agencija Kozjansko je, v sredo 21. oktobra 2009, organizirala strokovno ekskurzijo »Ogled dobrih praks Kneippovih parkov«. Ekskurzija je bila izvedena v okviru projekta »Kneippovi parki podeželja od Pohorja do Bohorja«, ki je sofinanciran s strani Leader programa in je del Letnega izvedbenega načrta (LIN) za leto 2009. Strokovne ekskurzije so se udeležili predstavniki partnerskih občin v projektu: Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče, potencialni ponudniki storitev Kneippovega parka s celotnega območja ter sodelavci RA Kozjansko.
 
Bad Wörishofen je sedež Kneippovega združenja in sedež znanega Kneippovega zdravilišča. Tukaj je duhovnik Sebastian Kneipp deloval od leta 1855 in razvil koncept zdravljenja, temelječ na 5 elementih: voda, gibanje, prehrana, zelišča, um. V kraju se v uspešno turistično zgodbo povezuje malo in veliko podjetništvo, društvene dejavnosti, akademija, vrtec, organizatorji dogodkov, turistične agencije. Dobro so povezani tudi z Uradom za zdravje in preventivo v Berlinu in s številnimi turističnimi organizacijami, tako na strani ponudbe kot povpraševanja. Njihov koncept v izpeljankah uporabljajo tudi drugod po svetu, zlasti v Avstriji. Spremljala nas je mag. Slavka Gojčič, podjetnica, profesorica in priznana poznavalka Kneippa, avtorica številnih knjig in raziskav s področja wellnessa ter tesna zunanja sodelavka Direktorata za turizem in Slovenske turistične organizacije.
 
V kraju Bad Wörishofen, centru in središču Kneippove ideje, smo si ogledali turistični kompleks, ki ga sestavljajo počitniška stanovanja, wellness in kmetija Lang (kot primer vključevanja malega podjetnika v centralno turistično ponudbo kraja). Pod strokovnim vodstvom smo si ogledali Kneippov park ter turistično ponudbo in znamenitosti mesteca Bad Wörishofen, obiskali Kneippovo akademijo, kjer so nam predstavili strategijo in standarde Kneippove filozofije ter ponudbo. Na koncu smo imeli delovno srečanje z direktorjem zdraviliške uprave, g. Hoheneggom, ki je hkrati povezovalec in razvojni usmerjevalec celotne ponudbe kraja.
 
Udeleženci strokovne ekskurzije so bili enotnega mnenja, da je tovrstno druženje z ogledi dobrih praks priložnost za izmenjavo izkušenj, za plemenitenje zamisli in kot spodbuda za razvoj in udejanjanje inovativnih, novih idej na podeželju.
SHIFT + A