»Zdrava kuhinja na kolesih – Domače je najboljše!«

Vlagatelj: L. Storitve d.o.o.
Partnerji: Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Xena d.o.o., Društvo za strpne odnose Eksena

Skozi vzpostavljeno partnerstvo v okviru operacije se bo oblikoval poslovni model, kjer bo ponudba kvalitetne lokalne prehrane in pijače za ranljive skupine (mladi, starejši in invalidi), ter ostale prebivalce na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, dostavljena v njihovo neposredno bližino. Partner Xena d.o.o. bo vzpostavil premični gostinski obrat (ustrezno certificirano gostinsko vozilo), za pripravo in postrežbo hrane in pijače, ki smo jo poimenovali »Zdrava kuhinja na kolesih«. Ta premični obrat je osrednjega pomena za projekt, saj bo predstavljal svojevrstno atrakcijo in zanimivost, ki bo pritegnila pozornost in zanimanje ranljivih skupin ter prebivalcev na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. S premičnim gostinskim obratom bodo v krajih Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče izvedeni kulinarično-promocijski dogodki, na katerih bodo sodelovali lokalni pridelovalci in proizvajalci hrane in pijače (npr. kmetije, vinarji …), ki bodo lahko na njem predstavili svojo ponudbo. V sklopu promocijske kampanje »Domače je najboljše!« bodo izvedene promocijske aktivnosti, v okviru katerih se bo promoviralo operacijo in lokalne pridelovalce.

Operacije predvideva aktivnosti:

  • nakup vozila in vzpostavitev mobilne kuhinje,
  • izvedba podjetniškega krožka z dijaki na Šolskem centru Slovenske Konjice – Zreče,
  • promocija operacije »Domače je najboljše!«,
  • vodenje operacije.

Celotna vrednost operacije: 70.337,31 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 49.983,66 EUR
 

SHIFT + A