Eko-umetniški festival Vile Eksena

Vlagatelj: Zavod Eksena Records

Partnerji: Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Xena d.o.o., Društvo Eksena

Operacija Eko-umetniški festival Vila Eksena je nadgradnja projekta »Bodimo EkoKul -  čista narava je naša pravica in odgovornost«, ki je financirana v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izdelki na temo varovanja okolja iz operacije »Bodimo EkoKul« (tj. lutkovna predstava, poučne video vsebine, video in pesem, pravljicam ter didaktični priročnik za pedagoške delavce) bodi služili kot osnovno izhodišče in orodje za pripravo in izvedbo aktivnosti nove operacije. S to operacijo bo ranljivim skupinam (otroci, mladi, starejši in invalidi) ponujeno okolje, aktivnosti in sredstva za preživljanje kvalitetnega prostega časa, medgeneracijsko druženje, ustvarjanje in zabavo, pri čemer bo rdeča nit vseh aktivnosti osveščanje o pomenu okolja in spodbujanje varovanja narave. V ta namen se bo v okviru operacije na zunanjem pokritem prireditvenem prostoru Šentstage, ter na otroškem igralnem parku v Deželi Vile Eksene v centru Šentjurja pripravilo in izvedlo aktivnosti – vse na temo varovanja okolja.

Operacije predvideva aktivnosti:

  • nakup ter postavitev tehnične opreme prireditvenega prostora Šentstage,
  • izvedba Eko-umetniškega festivala Vile Eksena (»re-use« delavnice ponovne uporabe starih izdelkov preko postopka prenavljanja, lutkovna predstava na temo varovanje okolja, glasbeni koncert na temo varovanja okolja in koncepta »re-use«),
  • promocija in vodenje operacije.

Celotna vrednost operacije: 20.720,08 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 16.182,47 EUR

SHIFT + A