Ranljivim skupinam naproti s športno-igralnimi površinami

Vlagatelj: Športno društvo Stranice
Partnerji: Občina Zreče, Prevozništvo Daniel Fijavž, podjetje za transport in logistiko, d.o.o.

Operacija predvideva širok nabor aktivnosti, s ciljem prepoznanim ranljivim skupinam omogočiti razvoj in izvedbo prostočasnih aktivnosti, jih spodbuditi k aktivnejšemu sodelovanju ter večji  socialni aktivaciji. Skupaj z njimi se bodo zagotovili ustrezni pogoji za njihovo vključevanje na dveh lokacijah: obnova malo-nogometnega igrišča, ureditev sprehajalne poti s klopmi ob igrišču na Stranicah, ter ureditev otroškega igrišča z okolju prijaznimi elementi v Zrečah. Tovrstnega športnega parka in tovrstnih otroških igrišč, zlasti za otroke in starejše, v okolici ni. Nujno potrebna zagotovitev rekreativno-športne infrastrukture tako predstavlja glavni razlog pristopa k operaciji. 
Predvidene vsebine so namenjene izboljšanju položaja prepoznanih ranljivih skupin, t.j. z ustrezno urejeno in prilagojeno ureditvijo z namenom izvedbe prostočasnih aktivnosti, omogočiti mladim, starejšim, družinam, invalidom ter ostalim zainteresiranim kvalitetno, zanimivo, varno in aktivno preživljanje prostega časa.

Aktivnosti operacije:

  • ureditev športno-rekreativnega igrišča (nogometno igrišče) v Stranicah, ki pomeni začetek vzpostavitve celovitega športnega parka,
  • ureditev in vzpostavitev otroškega igrišča z igrali v Zrečah,
  • otvoritvena prireditev in promocijske aktivnosti, informiranje in obveščanje o izvedenem projektu (spletna stran in lokalni časopisi),
  • izvedba delavnic (organizacija in vsebinska izvedba) športnih dni, izvedba športnih delavnic, stalne ure športnega udejstvovanja, z vključevanjem vseh ranljivih skupin,
  • vzpostavitev rednega vzdrževanja z vzpostavitvijo novega delovnega mesta.

Celotna vrednost operacije: 62.535,16 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 49.998,84 EUR
 

SHIFT + A