Več-funkcijski medgeneracijski prostor z zelenimi parkirišči

Vlagatelj: Občina Vitanje
Partnerji: Športno društvo Vitanje, LTO Rogla-Zreče, gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma

Operacija predvideva širok nabor aktivnosti z namenom celostne in enotne ureditve zaokroženega območja središča Vitanje, ki bo prispevalo k boljši dostopnosti osnovnih storitev, celoviti sistemski ureditvi mirujočega prometa v centru Vitanja za vse starostne skupine in k izboljšanju kvalitete bivanja. V sklopu operacije se bo ohranilo delovno mesto, uredile se bodo športno-rekreativne zelene površine ob Centru Noordung, razvijal se bo trajnostni turizem, nove pridobljene vsebine Vitanja pa se bodo vključile v skupno turistično Destinacijo Rogla-Pohorje.

Predvideni prostor v središču Vitanja v trenutnem stanju ne omogoča uporabnega izkoristka, zato nameravamo z ureditvijo ustreznih parkirnih mest izboljšati dostopnost osnovnih storitev ter vzporedno z ureditvijo športno rekreativnih površin, pridobiti več-funkcijski skupen prostor za parkiranje in obenem urejen prostor za športno-rekreativno dejavnost in izvedbo prireditev na prostem, kar bo omogočalo povečanje športno-turistične aktivnosti v občini Vitanje, ter širše, ter povezovanje ključnih akterjev, kot so ranljive skupine, društva, obrtniki, podjetniki in podporne inštitucije v občini in izven.

Operacije predvideva aktivnosti:

  • ureditev zelenih parkirnih površin v centru Vitanja,
  • celovita ureditev prostorov za športno udejstvovanje (slačilnice in sanitarije za športnike),
  • ureditev rekreativnih in prostočasnih površin (pešpot, ograja in hortikultura),
  • otvoritvena prireditev,
  • promocijske aktivnosti in vključitev športno-turističnih vsebin Vitanja v ponudbo Turistične Destinacije Rogla-Pohorje.

Celotna vrednost operacije: 84.785,10 EUR
Znesek sofinanciranja CLLD: 49.998,71 EUR

SHIFT + A