Zeleni urbani prostor Slovenskih Konjic

Projekt je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prijavitelj: Občina Slovenske Konjice
Projektni partnerji: Zavod za šport Slovenske Konjice, Posredništvo in druge storitve Alenka Žakelj s.p., Športno društvo Konjiški maraton
Vrednost operacije: 37.622,00 EUR
Odobrena višina sredstev sofinanciranja do največ: 25.053,90 EUR

OPIS IN CILJI PROJEKTA
Operacija »Zeleni urbani prostor Slovenskih Konjic« predvideva aktivnosti urejanja zelenih površin v urbanem območju, revitalizacije zelenega urbanega mestnega parka, vzpodbujanja varovanja okolja ter trajnostnega turizma in zagotavljanja ustrezne infrastrukture za izvajanje prostočasnih športnih aktivnosti. Družine, mladi in starejši, bodo kvalitetno in varno preživljali svoj prosti čas v urbanem naselju Slovenskih Konjic. Predvideno je sodelovanje ranljivih skupin pri izvajanju prostočasnih ter rekreativnih aktivnostih. Aktivnosti bodo usmerjene v vzpostavljanje in razvoj ustreznih pogojev za rekreiranje, aktivnosti za zdravo življenje in medgeneracijsko povezovanje. Revitalizacija rekreativnih površin bo povečala dostopnost do prostočasnih storitev vsem ter omogočila ohranitev zelenega delovnega mesta.

Cilji projekta:

  • revitalizacija in oživitev Zelenega urbanega mestnega parka za razvoj različnih športno-rekreativnih dejavnosti, ter prispevek k boljši kvaliteti bivanja v urbanem območju Slovenskih Konjic (s preureditvijo prostora za otroke, z ureditvijo zelenih površin, namestitvijo nove zunanje opreme za telesno aktivnost, povečamo delež telesno aktivnih občanov in hkrati z izvedbo številnih strokovnih delavnic, srečanj in organiziranih aktivnosti, povečamo tudi delež osveščenosti o pomembnosti zdravega načina življenja, ter dejavnikih tveganja za različna obolenja, ki občanom pretijo ob nadaljevanju nezdravega življenjskega sloga),
  • informiranje prebivalstva z delavnicami uporabe športnih naprav, 
  • ohranitev ogroženega zelenega delovnega mesta,
  • vključitev v športno-rekreativno in turistično ponudbo območja.

Da bi bila uporaba športnih naprav pravilna, varna in učinkovita, je bil posnet tudi predstavitveni filmček, ki si ga lahko ogledate spodaj:

SHIFT + A