Turistične Zreče

Projekt je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prijavitelj: Občina Zreče

Projektni partnerji: LTO Rogla Zreče, gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma, Planinsko društvo Zreče. 

Vrednost operacije: 89.099,11 EUR

Odobrena višina sredstev sofinanciranja do največ: 49.999,98 EUR

OPIS IN CILJI PROJEKTA
Projekt »Urbano turistično oživljanje Zreč z zelenimi trajnostnimi rekreativnimi površinami« predvideva širok nabor aktivnosti, z namenom razvoja trajnostnega turizma, vključevanja manjše infrastrukture v lokalno dogajanje urbanega območja Zreč, oblikovanja turističnih vsebin za oživitev urbanega območja, ter razvoja prostočasnih aktivnosti. Osnovni namen je pripraviti ideje za Zeleno turistično trajnostno urbano ureditev centra Zreč, urediti večnamensko ploščad s kolesarskimi vsebinami, zagotoviti ustrezne zelene površine ter ustrezno kolesarsko vodenje, z namenom aktivnega preživljanja prostega časa in aktivnega vključevanja ranljivih skupin (mladih, žensk, invalidov, starejših) ter obiskovalcev. Z operacijo bo omogočeno aktivno sodelovanje in preživljanje prostega časa ter pogoj za novo delovno mesto.

Cilji projekta:

  • vzpostaviti zelen turistično-rekreativni prostor v urbanem območju Zreč, za prostočasno udejstvovanje,
  • vključiti trajnostne vsebine v turistično ponudbo Zreč,
  • osveščenost prebivalstva o možnostih kvalitetnega preživljanja prostega časa,
  • izvesti kolesarsko izobraževanje in vodenje v urbanem območju Zreč.
SHIFT + A