Bodimo EkoKul – čista narava je naša pravica in odgovornost

Projekt je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Akronim: Bodimo EkoKul

Prijavitelj: Društvo za strpne odnose Eksena

Projektni partnerji: Xena, svetovanje in intelektualne storitve, d.o.o., Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, L.Storitve, Računovodski finančne storitve, svetovanje, d.o.o, Šentjur

Vrednost operacije: 43.618,57 EUR

Odobrena višina sredstev sofinanciranja do največ: 31.703,54 EUR

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Osnovni namen projekta »Bodimo EkoKul« je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave. Projekt bo izhajal iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjene narave ena od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa bo poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa vsakega posameznika. Projekt se prednostno osredotoča na ciljno skupino mladih, hkrati pa se bo v okviru projekta spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje (med mladimi in starejšimi).

V sklopu projekta se bo izvedlo delavnice za otroke in mladostnike, video učne vsebine in videospot pesmice na temo varovanja okolja v sodelovanju s pravljičnim likom Vilo Ekseno, izdelavo “e-novičnika” imenovanega “Bodimo EkoKul”, izdelavo strokovne publikacije, pravljice, in izdelavo ter izvedbo lutkovne predstave. Pri vseh aktivnostih bomo mladim temo varovanja okolja približali tako, da jim bo to zanimivo, razumljivo in dostopno.

Cilji projekta:

  • spodbujeno socialno podjetništvo,
  • izboljšano stanje okolja v urbanih območjih (krepitev osveščenosti in boljša informiranost o varovanju okolja, pozitivni odnos prebivalstva do narave),
  • spodbujene aktivnosti, ki prispevajo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin v urbanih območjih,
  • ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje naravnih vrednot,
  • ustvarjanje pogojev za novo delovno mesto.

Naš planet, avtorska pesem projekta Bodimo EkoKul

Predstavljamo vam avtorsko skladbo Naš planet, ki je nastala v okviru družbeno odgovornega projekta Bodimo Ekokul – Čista narava je naša pravica in odgovornost. Pesem nosi pomembno sporočilo o pomenu varovanja narave, zanjo je Društvo Eksena, skupaj s partnerji projekta, posnelo tudi videospot.

Vabljeni k ogledu in deljenje, naj sporočilo pesmi doseže čim več ljudi.

Prav tako vabimo k prebiranju e-Novičnika, ki mesečno izhaja v okviru projekta. e-Novičnik ozavešča o pomenu varovanja okolja in spodbuja k pozitivnemu in aktivnemu odnosu do narave.

https://www.drustvo-eksena.si/bodimo-ekokul

Bodimo Ekokul in poskrbimo za naš edinstven modro-zelen planet, na katerem živimo!

SHIFT + A