Medgeneracijski vadbeni park na prostem – 1. faza

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: Medgeneracijski vadbeni park na prostem – 1. faza

Vodilni partner: Unitur Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o.

Projektni partner: Društvo upokojencev Zreče.

Postavitev 1. faze sodobnega vadbenega centra na prostem v parku v Zrečah, s ciljem spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga za izboljšanje kvalitete življenja prepoznanim ranljivim skupinam. Načrtovane aktivnosti: priprava programov za vadbo, postavitev parka, oblikovanje in tisk brošur, izdelava tabel ter promocija. Pričakovani neposredni rezultati: izvedene delavnice, izdelan produkt zdrave in varne vadbe, postavljen park, izdelane in prevedene brošure, izdelane in postavljene table, promocija in predstavitev operacije ter izboljšani pogoji za večje vključevanje prepoznanih ranljivih skupin.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 46.534,58 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 1.10.2017 – 30.6.2018.

SHIFT + A