Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu delovanju v urbanem naselju Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Serajnik

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu delovanju v urbanem naselju Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Serajnik

Vodilni partner: Občina Slovenske Konjice

Projektna partnerja: Kulturno umetniško društvo Vladko Mohorič ter Barbara Furman s.p., novinarstvo.

Z operacijo se želi spodbuditi prepoznane ranljive skupine k sodelovanju in povezovanju v lokalnem okolju skozi zgodbe Zdenke Serajnik, katere delovanje je vezano na oživitev urbanega območja ter prispevati k ohranitvi znanja o bogati zgodovinski dejavnosti. Načrtovane aktivnosti:pripravljalne in organizacijske aktivnosti ter izvedba mednarodnega simpozija Zdenke Serajnik, organizacija in izvedba pohoda iz urbanega v urbano, dopolnitev in izdaja pesmarice pesmi Zdenke Serajnik, priprava in izdaja monografije Zdenke Serajnik. Pričakovani neposredni rezultati:izveden javni literarni natečaj, izdana monografija, izveden mednarodni simpozij, izveden pohod, izdaja pesmarice, izveden koncert, ohranjeno delovno mesto, izvedenih 5 akcij informiranja in izobraževanja, 10 vključenih oseb iz prepoznanih ranljivih skupin.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 28.843,70 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 22.8.2017 – 20.5.2018.

SHIFT + A