LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2020 za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP

5.5.2020 - V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), se rok za oddajo vlog na 1. javni poziv LAS »Od Pohorja do Bohorja« za izbor operacij v letu 2020 izteče osmi dan od prenehanja ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID 19.


23.3.2020 - Spremenjen obrazec JP_Prijavni-obrazec_EKSRP_2020 - v točki 9.2 je zbrisan stavek, ki je opredeljeval veljavnost ponudb 60 dni od oddaje vloge. V obrazcu je bila napaka, saj datuma veljavnosti ponudb ne določa ne sam javni poziv ne Uredba CLLD. Vse potencialne prijavitelje prosimo, da uporabite nov obrazec oziroma v primeru uporabe starega obrazca to določilo iz točke 9.2 smatrate kot brezpredmetno.


20.3.2020 - Na podlagi sklepa OU LAS od Pohorja do Bohorja se rok za oddajo vlog iz 10. aprila 2020 do 12.00 podaljša na 15. maj 2020 do 12.00. V javnem pozivu in razpisni dokumentaciji so spremenjeni datumi oddaje vlog, ostala vsebina dokumentaov je nesprememnjena.


4.3.2020 - Na podlagi sklepa OU LAS od Pohorja do Bohorja se rok za oddajo vlog iz 13. marca 2020 do 12.00 podaljša na 10. april 2020 do 12.00. V javnem pozivu in razpisni dokumentaciji so sprememnjeni datumi oddaje vlog, ostala vsebina dokumentov je nesprememnjena.


2.3.2020 - posodobljen obrazec za finančni načrt operacije - dodana možnost za 5% DDV za knjige in druge publikacije


Javni poziv je odprt od 5. februarja 2020 do 15. maja 2020.

Rok za oddajo vlog na javni poziv je do 15.05.2020 do 12.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij na upravičenem območju, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR. Upravičene operacije bodo sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje operacij znaša do 691.570,53 €.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 85 %.

Vodilni partner LAS bo organiziral dve informativni delavnici, na katerih bo predstavljen javni poziv:

sreda, 12.2.2020, ob 11.00, Slovenske Konjice, Christianina soba v dvorcu Trebnik,

četrtek, 13.2.2020, ob 11.00, Šentjur, sejna soba Razvojne agencije Kozjansko.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03/ 747 13 02, vsak delovnik od 9:00 do 13:00.

Več na https://www.las-pohorje-bohor.si/Razpisi_1/  

SHIFT + A