Odprto učno okolje za vse generacije

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP

Operacija: Odprto učno okolje za vse generacije

  • Prijavitelj: Vrtec Slovenske Konjice
  • Partnerji: Fijavž Uroš Transport d.o.o., KS Stranice, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, KS Špitalič, Društvo Kartuzjanska Konjenica Špitalič
  • Trajanje operacije: januar 2019 – november 2019
  • Celotna vrednost operacije: 51.167,74 €
  • Pričakovani znesek javne podpore: 37.433,90 €

UREDITEV OUO v treh krajih: Slovenske Konjice, Stranice in Špitalič z v geomantični analizi ovrednotenim vitalno-energijskim potencialom lokacij, ki zagotavlja optimalno zdravje prostora, vrednotenje dediščine in prepoznavane identitete prostora za izvajanje dejavnosti. Učilnice na prostem z inovativnim pristopom interpretacije naravne in kulturne dediščine in izoblikovanimi programi OUO za vrtce, šole, domačine in obiskovalce omogočajo izvajanje različnih aktivnosti.

SHIFT + A