V Šentjurju vzpostavljen nov oddelek v zasebnem vrtcu ter tri učna okolja na prostem

Na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, natančneje v Občini Šentjur, se nadaljujejo uspešne zgodbe razvoja podeželja, sofinancirane s sredstvi LEADER. Zaključil se je projekt, ki je skozi inovativen pristop v aktivnosti vključeval ranljive skupine – otroke, mlade in starejše. Izveden je bil v partnerstvu podjetij Xena d.o.o., PE Zasebni vrtec Viljem Julijan, Rajski otok d.o.o., KGZS, Kmetijski zavod Celje in Društva za strpne odnose Eksena.

V okviru projekta so bili razviti štirje programi izkustvenega učenja in vzpostavljena štiri nova učna okolja (1 nov oddelek v zasebnem vrtcu in 3 učna okolja na prostem) v mestu Šentjur in na podeželju v Občini Šentjur, ki temeljijo na razvijanju pozitivnega odnosa ranljivih skupin do narave in lokalno pridelane hrane, ter izobraževanju za lastno pridelavo hrane (samooskrbo), ki je v teh časih zelo aktualna.

Nabor projektnih aktivnosti so obogatile izkustvene delavnice ozaveščanja o pomenu lokalno pridelane hrane, samooskrbe, ohranjanja narave in zmanjševanja onesnaževanja okolja.

Več o projektu in podroben opis novih učnih okolij najdete na: https://www.las-pohorje-bohor.si/1.-javni-poziv-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja-za-leto-2020-sklad-EKSRP/Nova-ucna-okolja-v-mestu-in-na-podezelju/

SHIFT + A