Postopek evidentiranja predlogov za člana Organa LAS »Od Pohorja do Bohorja« do konca mandatnega obdobja 2022-2024

Skladno s Pravili delovanja LAS »Od Pohorja do Bohorja« pričenjamo postopek evidentiranja predlogov za člana organa LAS »Od Pohorja do Bohorja« do konca mandatnega obdobje 2022-2024.

Skupščina LAS »Od Pohorja do Bohorja« bo z nadomestnimi volitvami izvolila člana organa LAS »Od Pohorja do Bohorja« na redni seji Skupščine LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki bo izvedena 16. 12. 2022, in sicer:

1 člana/članico Organa upravljanja (OU) LAS (zasebni sektor),

predsednika/predsednico OU LAS/LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

Postopek za evidentiranje kandidatov se začne 1. 12. 2022 in se zaključi 15. 12. 2022.

Predlog kandidatov z izjavo kandidatov pošljite najpozneje do 15. 12. 2022 na LAS »Od Pohorja do Bohorja«, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, ali skenirano na info@las-pohorje.bohor.si.

SHIFT + A