LAS Od Pohorja do Bohorja nadaljuje svoje delovanje tudi v novem programskem obdobju 2021 – 2027!

Člani LAS Od Pohorja do Bohorja so na 27. Skupščini LAS Od Pohorja do Bohorja, izvedeni 23. februarja 2023, s podpisom pogodbe tudi formalno potrdili nadaljevanje delovanja Lokalne akcijske skupine Od Pohorja do Bohorja v enakem teritorialnem obsegu tudi v novem programskem obdobju 2021 – 2027.

Vodilni partner LAS Od Pohorja do Bohorja v novem programskem obdobju ostaja Razvojna agencija Kozjansko, ki tako nadaljuje uspešno vodenje LAS tudi v prihodnje.

LAS Od Pohorja do Bohorja bo že tretje programsko obdobje nadaljevala uspešno zgodbo razvoja podeželja in črpanja nepovratnih evropskih sredstev. V prihodnjih mesecih bo aktivno pristopila k pripravi krovnega dokumenta razvoja območja LAS – Strategiji lokalnega razvoja LAS Od Pohorja do Bohorja. Dokument bo naslavljal potrebe in priložnosti lokalnega okolja, v njegovo pripravo pa bo, po načelu LEADER »od spodaj navzgor«, vključeno tudi lokalno prebivalstvo.

SHIFT + A