Festival slovenskih LAS 2018 - Skupaj za lokalni razvoj

DRSP – mreža slovenskih LAS vsaki dve leti organizira Festival slovenskih LAS. Festival je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in festivalski del, njegov namen pa je promocija delovanja in sodelovanje med LAS. Festival je že pred časom postal mednaroden in poteka v enem od večjih slovenskih mest.

Tokratni Festival bo potekal 7. in 8. septembra v območju Kamnika. Pričakujemo več kot 70 udeležencev iz 8 evropskih držav, poleg Slovenskih pa so udeležbo že potrdili predstavniki iz Hrvaške, Poljske in Češke. Soorganizatorja tokratnega festivala sta LAS Srce Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Mreža za podeželje.

Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta je Vrednotenje Strategij lokalnega razvoja LAS, v tem času izjemno aktualna tema v celotnem evropskem prostoru. Opredeliti in poenotiti želimo metode oziroma modele vrednotenja delovanja LAS in s tem olajšati delo LAS, predvsem pa uskladiti njihovo delovanje vsaj na regionalni ravni če ne širše. Gostili bomo tudi dva ugledna mednarodna strokovnjaka ga. Jelo Tvrdonovo, A-EDUCA, Slovaška in g. Roberta Lukescha, ÖAR GmbH, Austrija, ki bosta predstavila evropski okvir in pomen vrednotenja strategij lokalnega razvoja za uspešno izvajanje CLLD.

Več informacij je objavljeno na spletni strani Društva za razvoj slovenskega podeželja.

SHIFT + A