Prepoznavanje priložnosti na varovanih območjih narave – Jezero priložnosti

Vlagatelj: LTO Rogla-Zreče, GIZ, gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma

Partnerji: Občina Zreče, Planinsko društvo Zreče, Pot med krošnjami Pohorje

Raznolika naravna dediščina je kapital območja, ki ga je treba ohraniti, ustrezno upravljati in izkoriščati za skladen trajnostni zeleni razvoj. Zaradi vse večjih pritiskov (onesnaženost voda, regulacije, rekreacijski pritisk) na naravne, med drugim tudi vodne vire, se izkazuje potreba po celostnem in trajnostnem upravljanju z naravnimi območji. Celostno upravljanje namreč omogoča usklajen razvoj s sodobnimi zahtevami turistov, obiskovalcev, ki dnevno prihajajo na to območje. Nameravana operacija bo prispevala k razvoju zelene infrastrukture in ekosistemskih storitev, ekološkega upravljanja, ter spodbujanju razvoja trajnostnega turizma na varovanih območjih narave.

Glavni namen operacije je predstaviti pomen in vrednost naravnih in varovanih območij in sistemov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, okrepiti znanje in osveščenost o pomenu zdravega okolja, ohranjanja narave in njenih danosti, zaščite in ohranitve naravnih vrst ter varovanja okolja z namenom razvoja njihovih potencialov in spodbujanja okolju prijaznega gospodarstva.

Operacije predvideva aktivnosti:

  • izvedba aktivnosti in delavnic za oblikovanje doživljajskega produkta,
  • oblikovanje ciljno usmerjenih naravovarstvenih rešitev in idej,
  • vsebinska priprava tematskega interpretativnega vodenja naravovarstvenih vsebin dela Pohorja s promocijskimi aktivnostmi,
  • nakup doživljajske opreme za doživljanje območja,
  • nakup treking električnih koles,
  • povezovanje kolesarskih produktov v Turistični destinaciji Rogla-Pohorje,
  • digitalni popis doživljajskih točk.             

Celotna vrednost operacije: 44.336,89 EUR

Znesek sofinanciranja CLLD: 31.626,40 EUR

SHIFT + A