Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP

Operacija: Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča

  • Prijavitelj: Občina Vitanje
  • Partnerja: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Športno društvo Vitanje
  • Trajanje operacije: januar 2019 – oktober 2019
  • Celotna vrednost operacije: 65.850,83 €
  • Pričakovani znesek javne podpore: 48.064,45 €

V osredju operacije je ureditev postajališča za avtodome z ureditvijo skupnega medgeneracijskega igrišča za vse starostne skupine, predvsem za otroke in mlade, z namenom vzpodbujanja trajnostnega turizma, z vzpostavitvijo skupnih prostorov ter športnih in rekreativnih površin.

Postajališče za avtodome, športno igrišče ter urejeno in vzpostavljeno okolju prijazno igrišče, bo funkcioniralo kot zaokrožen skupen medgeneracijski prostor - Igrivo Stičišče, z namenom dviga kvalitete bivanja, in ohranjanja prebivalstva v občini Vitanje, ter privabljanja obiskovalcev. 

SHIFT + A