Navdih trajnosti

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP

Operacija: Navdih trajnosti

  • Prijavitelj: Okoljsko raziskovalni zavod
  • Partnerja: Javno Komunalno Podjetje Slov. Konjice d.o.o., Turistično Društvo Zreče
  • Trajanje operacije: marec 2019 – december 2019
  • Celotna vrednost operacije: 27.134,43 €
  • Pričakovani znesek javne podpore: 21.852,76 €

Operacija izhaja iz razvojnih potreb uporabe in vključevanja lokalnih kapacitet, ki so še neizkoriščene. Zaradi slabo razvitih animacijskih, prostočasnih aktivnosti, ki so zgolj na področju hrane in pijače, operacija prinaša novo delovno mesto in možnost aktivnega preživljanja prostega časa, ki je v trendu in prinaša nove možnosti za zelena lokalna delovna mesta ob hkratnem varovanju okolja.

V praksi bodo vzpostavljeni učni primeri aktivnosti (izvedenih bo 6 tematskih sklopov), ki bodo spodbujale okolju prijazno ravnanje, učinkovito rabo virov, manj odpadkov s ciljem izboljšati stanje okolja in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar bo izboljšalo informiranost prebivalstva o možnih načinih ravnanja, ki bodo prispevali k manjšim onesnaženjem urbanih območij in o možnostih ustvarjanja zelenih delovnih mest.

Datoteke

SHIFT + A