Druži nas vlak pod Pohorjem – spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu preživljanju prostega časa ter medgeneracijskega povezovanja na obnovljenih prireditvenih prostorih

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: Druži nas vlak pod Pohorjem – spodbujanje otrok in mladostnikov k aktivnemu preživljanju prostega časa ter medgeneracijskega povezovanja na obnovljenih prireditvenih prostorih

Vodilni partner: Občina Zreče.

Projektna partnerja: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Kulturno umetniško društvo Vladko Mohorič.

Z operacijo se želi spodbuditi otroke in mladostnike ter druge ranljive skupine k aktivnemu preživljanju prostega časa ter zagotoviti prostore za medgeneracijsko povezovanje.

Načrtovane aktivnosti: obnova manjše infrastrukture, postavitev nadstreška nad vlakovno kompozicijo, otvoritvena prireditev, delavnice, promocijske aktivnosti, vzpostavitev stalnih dejavnosti na obnovljenem prostoru, informiranje in obveščanje.

Pričakovani neposredni rezultati: postavljen nadstrešek, promocijske prireditve, ohranjeno delovno mesto, vzpostavljene medgeneracijske povezave.

Odobreni znesek sofinanciranja, stopnja sofinanciranja: do 48.124,84 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 1.10.2017 – 28.9.2018.

SHIFT + A