Vitanjska pitna voda – varovanje in inovativno oživljanje urbanega naselja Vitanje za ranljive skupine

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: Vitanjska pitna voda – varovanje in inovativno oživljanje urbanega naselja Vitanje za ranljive skupine

Namen operacije je dvigniti zavest o naravni in kulturni dediščini in pomenu njenega ohranjanja kot razvojnega potenciala v občini Vitanje. Pitna voda iz območja  Vitanja ima izjemen pomen za celotno območje LAS in širše zaledje. Znotraj urbanega naselja Vitanje se bodo obnovili vodnjaki in vzpostavljena bo interpretativna pot Od vodnjaka do vodnjaka, na kateri bodo sodelovale ranljive skupine, poudarek pa je na trajnostni naravnanosti projekta.

Cilji:

  • opravljena analiza stanja obstoječih vodnjakov in zasnova obnove vodnjakov,
  • obnovljeni in očiščeni vodnjaki,
  • vzpostavljene tematske učne poti,
  • izvedene promocijske aktivnosti in prireditve.


Prijavitelj: Občina Vitanje

SHIFT + A