Živeti v mestu je zdravo

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: Živeti v mestu je zdravo

Prijavitelj: Razvojna agencija Kozjansko

Projektni partnerji: Mestna skupnost Šentjur, Skrinja KUD, Športna zveza Šentjur, Diagnostični center Šentjur

Namen operacije je izboljšanje kvalitete življenja v mestu Šentjur. Operacija se osredotoča na štiri glavne dejavnike tveganja v urbanih okoljih, ki so tesno povezani z načinom življenja v njem: premajhna telesna aktivnost prebivalcev urbanih okolij, stres, nezdrava prehrana in odtujenost oz. izolacija posameznikov. V okviru operacije se bo občane osveščalo o pomenu zdrave prehrane, samooskrbe in lokalno pridelanih živil, o nujnosti gibanja in drugih temah povezanih z zdravim načinom življenja.

Cilji:

  • postavitev zunanjih fitnes naprav,
  • medgeneracijsko povezovanje,
  • promocija pomena in vloge samooskrbe in lokalno pridelanih živil,
  • organizacija treh javnih športnih dogodkov,
  • izvedba predavanj o zdravem načinu življenja in skrbi za lastno zdravje za različne ciljne skupine.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 33.680,31 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 

SHIFT + A