Ipavčev vrt – Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad ESRR

Operacija: Ipavčev vrt – Ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu

Prijavitelj: Občina Šentjur

Projektni partnerji: Čebelarsko društvo Šentjur pri Celju, Razvojna agencija Kozjansko, Astit d.o.o.

Namen operacije je ureditev območja protokolarnega objekta in prireditvenega prostora pri Ipavčevi hiši na Zgornjem trgu, vključno z zasaditvijo Ipavčevega vrta, ki bo tako prevzel vlogo urbanega vrta Zgornjega trga. Na vrtu bodo zasajene medovite rastline in pa stare sorte jablan, med njimi tudi bogatinke in murve, ki so to območje krasile v preteklem stoletju. Tako bo storjen nadaljnji korak pri revitalizaciji Zgornjega trga v Šentjurju.

Cilji:

  • ureditev območja ob protokolarnem objektu Ipavčeve hiše v Zgornjem trgu mesta Šentjur,
  • zasaditev Ipavčevega vrta,
  • priprava turističnih programov in izvajanje vodenj,
  • zagotovitev razvoja novih vsebin trajnostnega turizma.


Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 49.999,99 € oz. v višini 80 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 18.5.2018 – 30.6.2019.

SHIFT + A