Užij Okuse Rogle – Nadgradnja razvoja in trženja blagovne znamke Okusi Rogle

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP

Operacija: Užij Okuse Rogle – Nadgradnja razvoja in trženja blagovne znamke Okusi Rogle

Vodilni partner: LTO Rogla-Zreče, GIZ.

Projektni partnerji: Unitur Turistične in druge poslovne dejavnosti d.o.o., Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Občina Oplotnica, Občina Vitanje, Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice – Zreče.

Zaradi velikega pomena in prepoznavnosti BZ Okusi Rogle ter skupnega Načrta razvoja in trženja destinacije Rogla-Pohorje 2017-2021, je potrebno vzpostaviti sistem revitalizacije znamke ter obuditi splošno zaupanje in lojalnost znamki. Zato so se združili partnerji z namenom, da bi nadgradili razvoj in trženje blagovne znamke Okusi Rogle, kar je glavni cilj operacije. Načrtovane aktivnosti: nadgradnja podobe blagovne znamke Okusi Rogle, oblikovanje celostne grafične podobe blagovne znamke Okusi Rogle, izdelava kulinaričnega vodnika in promocijske brošure, promocija blagovne znamke okusi Rogle. Pričakovani neposredni rezultati: celostna grafična podoba blagovne znamke, vzpostavljen sistem prodajne verige lokalnih izdelkov in prodajnih mest v lokalnih turistično informacijskih centrih in pri turističnih in gostinskih ponudnikih, nadgradnja tradicionalnih prireditev v občinah s kulinaričnimi prireditvami, s pomočjo različnih promocijskih orodij dvig prepoznavnosti blagovne znamke.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 20.607,36 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 1.3.2018 – 6.5.2019.

SHIFT + A