Na Turo Pohorje Bohor – inovativen integralen destinacijski produkt

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP

Operacija: Na Turo Pohorje Bohor – inovativen integralen destinacijski produkt

Namen operacije je povezati potenciale celotnega območja destinacije LAS »Od Pohorja do Bohorja« v skupno enovito mrežo. Izvedene bodo delavnice za ponudnike in skrbnike naravne in kulturne dediščine na eni strani ter za turistične vodnike na drugi strani. Izdelal se bo priročnik za standardizacijo in oblikovanih bo 14 celostnih inovativnih destinacijskih produktov, ki bodo povezali destinacijo. Nove inovativne študijske ture bodo testirane z različnimi ciljnimi skupinami, vzpostavljen in preizkušen bo enostaven trženjski model, ki bo osnova in podlaga za nadaljnje delovanje mreže.

Cilji:

  • izbor pilotnih pohodnih poti in njihova standardizacija (izdelava priročnika),
  • oblikovanje krožnih programov – celostnih produktov destinacije,
  • izvedba izobraževanj za ponudnike, skrbnike in vodnike,
  • izvedba treh študijskih poti po destinaciji.


Prijavitelj: Razvojna agencija Kozjansko

SHIFT + A