Doživljajsko igrišče s postavitvijo sanitarne enote za invalide

19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sklad EKSRP

Operacija: Doživljajsko igrišče s postavitvijo sanitarne enote za invalide

Vodilni partner: Ramnas d.o.o.

Projektni partnerji: 

Projekt se bo izvedel na Ramni plaži ob Slivniškem jezeru in predvideva postavitev doživljajskega igrišča za otroke, mlade in ostale ranljive skupine. S posebno opremo in vzpostavitvijo primernega dostopa za invalide ter starejše sledijo konceptu medgeneracijskega povezovanja in spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa v naravi v lokalnem okolju, ne glede na gibalno oviranost. Z dodatno sanitarno enoto za invalide bo zagotovljena najnujnejša sanitarna ponudba obiskovalcem invalidom.

Cilji:

  • ustvarilo se bo eno novo delovno mesto,
  • postavljena igrala za ranljive skupine,
  • postavljena sanitarna enota za invalide,
  • priprava učnih vsebin in materialov ter izvedba delavnic.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 39.984,09 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Obdobje izvajanja aktivnosti: 1.1.2018 – 31.5.2019.

SHIFT + A