Vitanje, ste z nami?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS, ki bo zajela lokalne potrebe, pristope za višjo kakovost življenja v skupnosti in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027.

Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale območja, ter zastavili predloge ukrepov za realizacijo le-teh.

  • občina Vitanje, 23. marec 2023 (Center Noordung, Na vasi 18, 3205 Vitanje)

Delavnica se bo odvijala med 16. in 18. uro.

Vsebina delavnic:

  • predstavitev pristopa LEADER/CLLD,
  • predstavitev LAS Od Pohorja do Bohorja,
  • primeri izvedenih projektov v programskem obdobju 2014 – 2020,
  • potek priprave Strategije lokalnega razvoja za LAS Od Pohorja do Bohorja,
  • priprava SWOT analize območja LAS (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti).

Prijava na delavnico: https://forms.gle/3dX2cc6QmcuMWgqV9

Lepo vabljeni!

Datoteke

SHIFT + A