Z novim/starim vodstvom v novo obdobje izvajanja ukrepa Leader

Na že 9. redni seji Skupščine LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki je bila tokrat tudi volilna, so člani LAS izvolili novo sestavo organov LAS: devetčlanski Upravni odbor, tričlansko predsedstvo in tričlanski Nadzorni odbor.

Na že 9. redni seji Skupščine LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki je bila tokrat tudi volilna, so člani LAS izvolili novo sestavo organov LAS: devetčlanski Upravni odbor, tričlansko predsedstvo in tričlanski Nadzorni odbor.

Glede predsednice LAS so si bili člani LAS enotni, saj je bil podan zgolj en predlog za kandidatko, t.j. že dosedanja predsednica, Staška Buser, ki je bila tudi soglasno potrjena za nadaljnje predsedovanje in zastopanje LAS »Od Pohorja do Bohorja«.

Organ odločanja, t.j. Upravni odbor, bodo naslednja tri leta sestavljali naslednji člani:

 • Franc Leskovšek, Dobje,
 • Marta Javornik, Dobrna,
 • Irena Cehtl, Oplotnica,
 • Blanka Kovačič, Slovenske Konjice,
 • Andreja Marguč Kavc, Slovenske Konjice,
 • Staška Buser, Šentjur,
 • Ajda Kolar, Šentjur,
 • Majda Polutnik, Vitanje,
 • Tadeja Waldhuber, Zreče.

Izmed članov Upravnega odbora sta bili izvoljeni še dve podpredsednici LAS: Tadeja Waldhuber in Andreja Marguč Kavc.

Za nadzor nad delovanjem LAS pa bodo skrbeli člani Nadzornega odbora:

 • Konrad Pušnik, Šentjur,
 • Damjan Fijavž, Vitanje,
 • Milena Slatinek, Zreče.

V prihodnjih tednih bodo sledila prva delovna srečanja organov LAS v novi sestavi, na katerih se bo dorekel plan nadaljnjega dela.

Tudi letos se bo LAS »Od Pohorja do Bohorja« predstavila na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, v tem času bodo vsa gospodinjstva na območju LAS prejela na dom brezplačen skupni časopis PoB z aktualnimi informacijami.

SHIFT + A