LAS »Od Pohorja do Bohorja« objavila 1. javni poziv za izbor operacij v letu 2018 za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Javni poziv je odprt od 16. februarja 2018 do 10. aprila 2018 do 12.00.

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Predstavitve javnega poziva LAS »Od Pohorja do Bohorja«:

  • sreda, 21. 2. 2018, ob 12.00, Christianina soba dvorca Trebnik, Slovenske Konjice
  • četrtek, 22. 2. 2018, ob 12.00, sejna soba Občine Oplotnica
  • torek, 6. 3. 2018, ob 12.00, bela dvorana Term Zreče, Zreče
  • torek, 6. 3. 2018, ob 12.00, Dobrna, Občina Dobrna
  • sreda, 7. 3. 2018, ob 12.00, sejna soba Občine Vitanje
  • četrtek, 8. 3. 2018, ob 12.00, Šentjur, Razvojna agencija Kozjansko
  • petek, 9. 3. 2018, ob 12.00, Dobje, Kulturni dom

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite pri vodilnem partnerju LAS, Razvojni agenciji Kozjansko, po elektronski pošti: info@las-pohorje-bohor.si ali po telefonu 03 747 13 02 in 03 747 13 08 vsak delovnik od 9:00 do 13:00.

-----------------------------------------------------

Na 1. Javni poziv v letu 2018 za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (sklad EKSRP), ki je bil odprt od 16. februarja 2018 do 10. aprila 2018, je prispelo 18 vlog. Glavni namen javnega poziva je bilo pridobiti operacije, katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev znotraj treh tematskih področij Strategije lokalnega razvoja (SLR).

Glede na razpisano višino razpoložljivih sredstev ter doseženega števila točk, je LAS »Od Pohorja do Bohorja« potrdila sofinanciranje iz sklada EKSRP sedmim operacijam:

prijavitelj

partnerji

Naziv operacije

celotna vrednost operacije

CLLD sredstva

TP: razvoj osnovnih storitev

1

Občina Slovenske Konjice

Splošna knjižnica Slovenske Konjice

Zgodovinsko društvo Konjice

LTO Rogla Zreče GIZ

Celovita ureditev TIC Slovenske Konjice z virtualno nadgradnjo ponudbe

85.387,95

49.999,97

2

Občina Vitanje

LTO Rogla Zreče GIZ

Športno društvo Vitanje

Razvoj turistične infrastrukture v Vitanju, z ureditvijo postajališča za avtodome in skupnega medgeneracijskega igrišča

65.850,83

48.064,45

3

Xena d.o.o.

Zavod Eksena Records

Društvo Eksena

Dežela Vile Eksene

62.715,55

49.969,90

4

Planinsko društvo Slivnica/Celju

Občina Šentjur

Franc Žurej, dopolnilna dejavnost na kmetiji

RA Kozjansko

Popotnik postoj – oživitev ponudbe ob Slivniškem jezeru

35.657,91

12.465,18

TP: varstvo okolja

5

Okoljsko raziskovalni zavod

JKP Slovenske Konjice

TD Zreče

Navdih trajnosti

27.134,43

22.432,55

6

Matej Kotnik s.p.

DT Rod Zelena Rogla

Občina Zreče

OŠ Zreče

Društvo upokojencev Zreče

Apartmaji Cokla Zero

56.814,90

26.948,55

TP: vključevanje ranljivih skupin

7

Vrtec Slovenske Konjice

Fijavž Uroš Transport d.o.o.

KS Stranice

Splošna knjižnica Slovenske Konjice

KS Špitalič

Društvo Kartuzjanska konjenica Špitalič

Odprto učno okolje za vse generacije

51.167,74

40.037,87

384.729,31

249.918,47

S strani LAS »Od Pohorja do Bohorja« izbrane operacije bodo posredovane v obravnavo in končno potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

SHIFT + A