Nadaljevanje soustvarjanja trajnostnega razvoja območja LAS Od Pohorja do Bohorja

Priprava Strategije lokalnega razvoja za območje LAS Od Pohorja do Bohorja se je v mesecu aprilu izvedla še na štirih delavnicah, namreč v občini Dobje, Dobrna, Oplotnica in Vitanje. Predlogi vseh udeleženih bodo doprinesli k boljšemu pristopu za trajnostni razvoj in raznoliki dejavnosti območja LAS. Pristop mladih, žensk, ranljivih skupin, ter nevladnih organizacij, so prikazali širšo sliko možnosti za nadaljnje oblikovanje Strategije lokalnega razvoja.

Ekipa LAS Od Pohorja do Bohorja se vsem udeležencem zahvaljuje za njihove predloge in izzive, ki so jih izpostavili na delavnicah.

SHIFT + A