Novice LAS

Posvet LAS in srečanje članov DRSP – Prlekija 2024

V petek in soboto (28. - 29. 6. 2024) se je del kolektiva LAS Od Pohorja do Bohorja udeležil Društvo za razvoj slovenskega podeželja LAS posveta, ki se je odvijal na območju Lokalna akcijska skupina Prlekija. Po uradnem pozdravu smo začeli s posvetom, ki je bil namenjen razpravi o pripravi javnih pozivov LAS v letu 2024. Sledili so ogledi dobrih praks, kot so rokodelski Center DUO, čebelarski muzej Tigeli, prazgodovinska naselbina Gradiše, ogled in pokušina vin v Jeruzalemu, za na konec pa ...

Več

Bolgarski partnerji na obisku

V juniju 2024 so slovenske partnerje v projektu sodelovanja Eko gajbico, prosim! obiskali bolgarski udeleženci strokovne ekskurzije. Iz LAS Elhovo-Bolyarovo in LAS Tundzha so prišli na ogled dobrih praks na območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS Spodnje Savinjske doline in LAS Od Pohorja do Bohorja. Žal so območje LAS Obsotelje in Kozjansko morali izpustiti to pot. Na našem območju smo jih gostili v sredo, 19. junija 2024. na Ipavčevem vrtu v ...

Več

1. javni poziv za izbor operacij v okviru LASR Savinjske regije

Lokalna akcijska skupina za ribištvo Savinjske regije (LASR SR) je dne 03.06.2024 objavila 1. javni poziv za izbor operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LASR SR v letu 2024 iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). Območje izvajanja operacij zajema vse občine Savinjske regije. Vloge se lahko oddajo do vključno 15.07.2024 priporočeno po pošti ali osebno na naslov LASR Savinjske regije, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec. Javni poziv je objavljen na ...

Več

Ogledi dobrih praks v Bolgariji

Aktivnosti v projektu sodelovanja Eko gajbico, prosim! so v polnem teku in ena izmed teh je bila napovedana strokovna ekskurzija k bolgarskim partnerjem. Konec meseca maja so nas gostili projektni partnerji iz LAS Tundzha, LAS Elhovo-Bolyarovo in LAS Balchik-General Toshevo. Predstavniki LAS-ov so nam predstavili njihovo delovanje na območju in izvajanje skupnega projekta, ter nas razvajali z domačo kulinariko in folklornimi dogodki. V treh dneh ogledov dobrih praks smo si ogledali ...

Več

Katalog projekta sodelovanja Eko gajbico, prosim!

Glavni namen partnerskega sodelovanja med Slovenijo in Bolgarijo je prispevanje k doseganju ciljev strategije »Od vil do vilic«, ki stremi k razvoju pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema. Projekt sodelovanja z naložbami na kmetijah in pri partnerjih prispeva k trajnostni ekološki proizvodnji hrane in predelave hrane, ter posredno k prehodu na zdrav in trajnostni način prehranjevanja.   Vabljeni k branju!

Več

Vabilo na strokovno ekskurzijo LAS Od Pohorja do Bohorja v Kočevje

Spoštovani! LAS Od Pohorja do Bohorja prijazno vabi svoje člane in ostale zainteresirane na strokovno ekskurzijo na Kočevsko, kjer nas bodo gostili predstavniki LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Ogledali si bomo primere dobrih praks, sofinanciranih s sredstvi LEADER/CLLD, ter si izmenjali dragocene izkušnje. Termin: torek, 4. junij 2024 (celodnevna ekskurzija, program najdete v priponki spodaj) Prijave so možne do srede, 29. maja 2024, oz. do zapolnitve prostih mest. ...

Več

Strategija lokalnega razvoja LAS Od Pohorja do Bohorja

Na začetku leta 2024 je LAS Od Pohorja do Bohorja prejela potrditev Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2027. LAS je tako upravičen do podpore za izvajanje projektov, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, izbranih v okviru SLR. V programskem obdobju 2021-2027 bo na voljo skupno 2.050.945,01 EUR nepovratnih sredstev iz sklada EKSRP in ESRR. Strategijio si lahko prenesete na spodnji povezavi.

Več

Srečno 2024!

Naj bo leto 2024 polno idej in projektov, ki bodo krepili prožne lokalne in regionalne skupnosti v katerih radi živimo. Srečno in uspešno 2024! Kolektiv Razvojne agencije Kozjansko

Več

Potrditev Strategije lokalnega razvoja LAS Od Pohorja do Bohorja za programsko obdobje 2021-2027

Obveščamo vas, da je Skupščina LAS Od Pohorja do Bohorja potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS Od Pohorja do Bohorja za programsko obdobje 2021-2027. Z njo smo opredelili razvojne potrebe in izzive našega območja ter določili prioritete, cilje in merljive kazalnike uresničevanja razvojnih prioritet območja.

Več

Javna obravnava Strategije lokalnega razvoja LAS Od Pohorja do Bohorja za programsko obdobje 2021-2027

Obveščamo vas, da je od torka, 25. 7. 2023 v javni obravnavi osnutek Strategije lokalnega razvoja LAS Od Pohorja do Bohorja za programsko obdobje 2021-2027. Vse zainteresirane vabimo, da morebitne pripombe in predloge na Strategijo podate najkasneje do petka, 28. 7. 2023 do 11. ure in sicer pisno preko elektronske pošte na naslov info@las-pohorja-bohorje.si.

Več

Predlogi in ideje deležnikov na območju LAS od Pohorja do Bohorja za obdobje 2021–2027

Na območju LAS Od Pohorja do Bohorja smo začeli s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2021 do 2027, ki je podlaga za izvajanje pristopa LEADER/CLLD in črpanje nepovratnih sredstev do leta 2027. Ker zasledujemo pristop od spodaj navzgor vas vabimo, da pomagate pri pripravi strateškega dokumenta z oddajo vaših projektnih predlogov. Vabljeni, da izpolnite projektni obrazec, in nam posredujte vaše projektne ideje, ki jih želite uresničiti v naslednjih petih letih na ...

Več

Nadaljevanje soustvarjanja trajnostnega razvoja območja LAS Od Pohorja do Bohorja

Priprava Strategije lokalnega razvoja za območje LAS Od Pohorja do Bohorja se je v mesecu aprilu izvedla še na štirih delavnicah, namreč v občini Dobje, Dobrna, Oplotnica in Vitanje. Predlogi vseh udeleženih bodo doprinesli k boljšemu pristopu za trajnostni razvoj in raznoliki dejavnosti območja LAS. Pristop mladih, žensk, ranljivih skupin, ter nevladnih organizacij, so prikazali širšo sliko možnosti za nadaljnje oblikovanje Strategije lokalnega razvoja. Ekipa LAS Od Pohorja do Bohorja se ...

Več

Vitanje, ste z nami?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS, ki bo zajela lokalne potrebe, pristope za višjo kakovost življenja v skupnosti in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027. Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale območja, ter zastavili predloge ukrepov za realizacijo le-teh. Pridružite ...

Več

Dobje, si z nami?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS, ki bo zajela lokalne potrebe, pristope za višjo kakovost življenja v skupnosti in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027. Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale območja, ter zastavili predloge ukrepov za realizacijo le-teh. Vpoglede in ...

Več

Dobrna, si z nami?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS, ki bo zajela lokalne potrebe, pristope za višjo kakovost življenja v skupnosti in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027. Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale območja, ter zastavili predloge ukrepov za realizacijo le-teh. Vaše ...

Več

Soustvarjanje trajnostnega razvoja območja LAS Od Pohorja do Bohorja

V mesecu marcu so bile izvedene tri delavnice v občinah Slovenske Konjice, Šentjur in Zreče, na temo priprave Strategije lokalnega razvoja območja LAS. Udeleženci so bili vključeni v soustvarjanje trajnostnega razvoja območja LAS POB, s svojimi predlogi pa so pripomogli opredelitvi potreb, izzivov in potencialov skupnosti. Z vključitvijo mladih, žensk, ranljivih skupin, ter nevladnih organizacij, bo Strategija lokalnega razvoja zajela širok nabor lokalnih potreb in pristopov za višjo kakovost ...

Več

Oplotnica, ste z nami?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS, ki bo zajela lokalne potrebe, pristope za višjo kakovost življenja v skupnosti in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027. Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale območja, ter zastavili predloge ukrepov za realizacijo le-teh.   Dobre ...

Več

Obvestilo: delavnica v občini Vitanje odpade!

OBVESTILO! Delavnica v občini Vitanje odpade! Vse zainteresirane iz Vitanja, ki so se danes želeli udeležiti delavnice, vabimo, da se nam pridružijo v Slovenskih Konjicah (29. marec) ali v Dobrni (11. april). Prijave na: https://forms.gle/3dX2cc6QmcuMWgqV9 Hvala za razumevanje.

Več

Šentjur, ste z nami?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS, ki bo zajela lokalne potrebe, pristope za višjo kakovost življenja v skupnosti in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027. Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale območja, ter zastavili predloge ukrepov za realizacijo le-teh. občina ...

Več

Vitanje, ste z nami?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Od Pohorja do Bohorja pričenja s pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS, ki bo zajela lokalne potrebe, pristope za višjo kakovost življenja v skupnosti in priložnosti razvoja območja, ter bo podlaga za razdelitev evropskih sredstev v programskem obdobju do leta 2027. Vabimo vas, da se udeležite delavnic, na katerih bomo skupaj opredelili potrebe, izzive in potenciale območja, ter zastavili predloge ukrepov za realizacijo le-teh. občina ...

Več
  • 1
  • 2
SHIFT + A