1. javni poziv za izbor operacij v okviru LASR Savinjske regije

Lokalna akcijska skupina za ribištvo Savinjske regije (LASR SR) je dne 03.06.2024 objavila 1. javni poziv za izbor operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LASR SR v letu 2024 iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

Območje izvajanja operacij zajema vse občine Savinjske regije. Vloge se lahko oddajo do vključno 15.07.2024 priporočeno po pošti ali osebno na naslov LASR Savinjske regije, Ulica heroja Staneta 3, 3310 Žalec.

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.rlas-savinjska.si, pod zavihkom Razpisi in dostopen na povezavi: Objavljen 1. javni poziv za izbor projektov LASR Savinjske regije - RLAS (rlas-savinjska.si).

Informacije in vprašanja o 1. javnem pozivu lahko pridobite preko elektronske pošte info@rlas-savinjska.si ali na telefonski številki 03 713 68 63 v času delovnika Razvojne agencije Savinja.

SHIFT + A