Z nakupom kombiniranega vozila vzpostavljena kratka dobavna veriga ekoloških produktov na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«

Projekt Eko produkti 2020 je bil zasnovan z namenom spodbujanja promocije ekološke hrane, samooskrbe in vzpostavljanja kratkih dobavnih verig na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. V uspešnem projektnem partnerstvu so se združili: kmetija Kortančnik (Jožica Gričnik, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji), Občina Zreče in Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice – Zreče.

Glavna aktivnost – nakup kombiniranega vozila, ki omogoča hlajenje, bo vodilni partnerici projekta – kmetiji, predstavil možnost za širjenje dejavnosti, in dodal vrednost kmetiji. Omogočil bo dostavo ekoloških produktov javnim zavodom in drugim odjemalcem na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«. V okviru projekta je bila izvedena tudi analiza stanja in izdelana strategija vzpostavitve kratke dobavne verige ekoloških produktov na območju LAS, ki bi omogočila nadaljnji razvoj verige.

Občina Zreče je izvedla izobraževanje na temo lokalne oskrbe z namenom spodbujanja samooskrbe, Društvo kmetic Zarja Slovenske Konjice – Zreče pa kulinarično delavnico, v katero je bila vključena ranljiva skupina – ženske. V okviru delavnice so tradicionalne recepte nadgradile v modernejšo obliko. Nova znanja pa so članice društva pridobivale na strokovni ekskurziji , kjer so si ogledale primere dobre prakse ekološkega kmetovanja.

Več o projektu na:

https://www.las-pohorje-bohor.si/1.-javni-poziv-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja-za-leto-2020-sklad-EKSRP/Vzpostavitev-kratke-dobavne-verige-ekoloskih-produktov-na-obmocju-LAS-od-Pohorja-do-Bohorja/

SHIFT + A