Časovni stroj – Korak nazaj, da gremo naprej …

… je moto projekta, ki se je z izplačilom sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja uspešno zaključil v mesecu oktobru. Preplet projektnih aktivnosti je združil mlade in starejše, ter okrepil medgeneracijsko sodelovanje na območju celotne Občine Šentjur.

Mladinski center Šentjur je izvedel raznolike aktivnosti za mlade (učenje razmišljanja za samostojno življenje, izvedba okoljskih krožkov, upcycling delavnic za mlade, akcija »z vrečko v naravo«, počitniške delavnice in nogomet 3), namenjene vključevanju in povezovanju mladih ter ohranjanju okolja. Ljudska univerza Šentjur in Epik teater sta poskrbela za socialno vključenost starejših in medgeneracijsko sodelovanje z izvedbo delavnic IKT in Okolje, Divja hrana v kulinariki, Naravi prijazno vrtnarjenje, likovno ustvarjanje, ter dogodkov: Renta babi – renta dedi, »izmenjava stvari« (vinilke, knjige, stripi), Mladi spoznavajo stare zgodbe in gledališke igre (dialog med generacijami). S predstavitvijo podjetnih priložnosti mladih in oblikovanjem turističnega produkta – sobe pobega na prostem, poimenovane Unlock, pa se je spodbujalo podjetništvo med mladimi. Nad temi aktivnostmi je bdel samostojni podjetnik 360°Peskovnik, Vid Slana s.p..

Projektne vsebine so naslavljale prepoznane ranljive skupine območja LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ter jih aktivno vključevale v izvedbo.

Več o projektu najdete na:

https://www.las-pohorje-bohor.si/1.-javni-poziv-LAS-Od-Pohorja-do-Bohorja-za-leto-2020-sklad-EKSRP/Korak-nazaj-da-gremo-naprej/

SHIFT + A