Urejanje športnega parka Šentjur – 3. faza

Projekt je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Akronim: Bazen Šentjur

Prijavitelj: Občina Šentjur

Projektni partnerji: Gostišče Marjan Bohorč s.p., Študentski klub mladih Šentjur

Vrednost operacije: 207.339,21 EUR

Odobrena višina sredstev sofinanciranja do največ: 50.000,00 EUR

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Projekt Ureditev Športnega parka Šentjur – 3. faza se osredotoča na prenovo bazenske tehnike bazena Šentjur, ki je nujno potrebna, da bo bazen lahko obratoval v naslednjih letih.  Obstoječa je namreč zastarela in ne omogoča optimalnega delovanja. Brez omenjene prenove bazenske tehnike bazen v naslednjem letu ne bi več dobil dovoljenja za obratovanje, s tem pa bi izgubili možnost rekreacije prebivalcev, cenovno ugodno poletno turistično ponudbo ter delovna mesta, ki so vezana na delovanje bazena. V sklopu projekta bodo izvedene tudi promocijske aktivnosti ter prireditev za najmlajše obiskovalce bazena, s katerimi bomo še na vsebinski strani popestrili dogajanje ob in na bazenu in tudi tako povečali obisk bazena.

Cilji projekta:

  • zmanjšanje obremenitve za okolje (prenova in namestitev sodobne bazenske tehnike, s katero zmanjšuje poraba vode, poraba kemikalij, poraba električne energije, in učinkoviteje čisti odpadna voda),
  • vzpostavitev novega delovnega mesta,
  • izvedba promocijskih aktivnosti,
  • nadgradnja turistične ponudbe mesta Šentjur,
  • zagotavljanje finančno dostopne ponudbe za ranljive skupine.
SHIFT + A